Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Världen

Skapad 2016-09-29 15:21 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Nu ska du få lära dig mer omvärlden genom kartan. Du kommer se hur jorden är indelad i olika världsdelar och hav. Du kommer även att få lära dig hur barn lever i olika delar av världen.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Nu tar vi en tur ut i världen med hjälp av karta och jordglob!

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Centralt innehåll

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska:

Kunna visa på karta var olika världsdelar och världshav finns
Kunna berätta om hur barn lever på olika ställen i världen och jämföra med hur du lever
Kunna vara med och diskutera olika händelser i världen.

Arbetssätt

Du kommer att få

titta på filmer
jämföra karta och jordglob
använda google earth
lära dig om världsdelarna och världshaven
lära dig om hur barn lever i olika delar av världen
diskutera nyheter från olika delar av världen
läsa faktatexter om världen
skriva texter
lära dig om barnens rättigheter

Bedömning

Vi kommer att bedöma:
- att du kan berätta om världskartan och peka ut ett antal världsdelar och världshav.
- att du kan jämföra hur barn lever i olika delar av världen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: