Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 4

Skapad 2016-09-29 15:50 i Almekärrsskolan Lerum
Grundskola 4 – 5 Engelska
Årskurs 4 kommer under läsåret att träna på momenten att tala, lyssna, läsa och skriva på engelska. Målet är att alla ska utveckla sin förmåga inom dessa områden utifrån sina egna förutsättningar.

Innehåll

 

Följande mål ligger till grund för engelskaundervisningen:

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,

I engelskaundervisningen kommer du att få möjlighet att utveckla:

 • din förmåga att lyssna på engelska och förstå vad som sagts 
 • din förmåga att skriva enkla texter på engelska 
 • din förmåga att prata engelska så att andra förstår dig 
 • din förmåga att läsa engelska     

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt under lektionstid men även i form av läxförhör eller inlämningsuppgifter.

Bedömning görs också utifrån ditt engagemang och deltagande i engelskaundervisningen.

Din förmåga att kommunicera på engelska bedöms vid tillfällen då du läser högt, läser dialoger eller samtalar med andra om enkla vardagsnära områden.

 

Undervisning

För att nå de olika målen kommer vi bl.a. att;

 • läsa olika texter, både från lärobok och enklare skönlitteratur.
 • läsa dialoger och framföra dessa inför klass, mindre grupp eller i par.
 • träna på att översätta texter
 • Lära oss rim och ramsor
 • skriva egna texter
 • spela spel på engelska
 • leka lekar med instruktioner på engelska
 • arbeta med läromedlet Good stuff 4
 • se på film/serie
 • att använda oss av lärverktyget
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: