Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma Ekvationer, kort division, multiplikation och division med decimaltal HT-16 åk 6

Skapad 2016-09-29 16:14 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 6 Matematik
Vi kommer att arbeta med området under v.40- v. 45 och vi avslutar området med en ett test

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Syftet med området är att du ska utveckla din förmåga att:

(se syfte nedan)

Innehåll

Lektionerna kommer att innehålla:

(se centralt innehåll nedan)

Bedömning

Du kommer bedömas efter följande kunskapskrav:

(se kunskapskraven nedan)

Konkretisering av mål

Du ska kunna efter avslutat arbetsområde:

 • Ekvationer- för att kunna räkna ut obekanta tal
 • Kort division med decimaltal- för att kunna räkna ut olika typer av divisioner
 • Multiplikation och division med decimaltal- hur du gör med 10,100,1000.
 • Division med rest - hur du gör när nämnaren inte går jämt upp med täljaren

 

Arbetssätt

På måndagar har vi problemlösning i helklass.

På tisdagar och onsdagar börjar vi varje lektion med en kortare genomgång där eleverna får träna det vi har gått igenom

På fredagar kommer vi förstärka elevernas kunskaper med konkret material, spel och öva inför nationella proven.

Dokumentation

All dokumentation sker i unikum i följande matris:  Ma HT-16 Ekvationer, kort division, multiplikation och division med decimaltal åk 6

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: