Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsten att argumentera

Skapad 2016-09-29 17:35 i Hälsinggårdsskolan F-6 Falun
Vi tränar på att föra fram våra åsikter och argumentera.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Du ska få träna på att argumentera muntligt i form av debatt och tal. Du ska få lära dig hur en argumenterande text är uppbyggd, hur en åsikt och ett eller flera motargument presenteras. Mot slutet ska du skriva en egen argumenterande text, t.ex. i form av en insändare.

Innehåll

 

 Konkretisering av mål

Du ska utveckla din förmåga att:

 • argumentera för en åsikt både muntligt och skriftligt.
 • använda språkliga knep för att övertyga dina mottagare.
 • använda språkliga strukturer som till exempel stycken.

 

Arbetssätt

Vi kommer arbeta med att:

 • Vi tränar på att argumentera för och emot om olika ämnen.
 • Vi kommer att titta på retorikmatchen och lära oss av deltagarna.
 • Göra muntliga och skriftliga övningar för att träna olika uttryck och de specifika ämnesorden.
 • Läsa och arbeta med flera olika argumenterande texter för att bl.a. analysera och resonera kring vilka argument texterna innehåller. Vi tittar också på hur den argumenterande texten är uppbyggd, särskilda språkliga drag osv.
 • Vi kommer att skriva argumenterande texter både gemensamt och enskilt.

Bedömning

Jag bedömer om du kan:

 •  Muntligt och skriftligt argumentera för och emot någonting.
 •  Ha med minst tre tydliga och förklarande argument i din argumentation samt en sammanfattning i slutet av dina idéer och din ståndpunkt.
 • Lyssna på och bemöta andras argument.
 •  Använda flera av uttrycken: Jag menar, tycker, anser och därför, eftersom , för att och för det första, för det andra och dessutom.
 • Kunna använda skriftliga strukturer så som meningar och stycken.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: