Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och Buddhism

Skapad 2016-09-29 17:51 i Hälsinggårdsskolan F-6 Falun
Grundskola 6 Religionskunskap
Olika religioner har olika sätt att förklara hur världen och livet är. Nu ska vi fortsätta vårt religionsarbete genom att titta närmare på de två världsreligionerna hinduismen och buddhismen.

Syftet är att du ska få inblick i religionernas ritualer och levnadsregler och även få veta en del om deras historia. Du kommer också att få titta på likheter och skillnader inom dessa religioner.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. De ska utveckla förmågan att analysera tolkningar, seder och bruk inom olika religioner

Lärandemål för eleven

 • Kunna berätta om grunderna inom hinduismen och buddhismen och kunna berätta om dess heliga platser, ritualer och levnadsregler.
 • Du ska kunna föra resonemang om vilka likheter och skillnader det finns i religionernas ritualer och levnadsregler

Undervisningen

 • Vi läser och diskuterar kring religionerna
  Vi arbetar med tankekartor och venndiagram för att strukturera innehållet.
  Vi jämför religionerna och diskuterar likheter och skillnader
 • Du kommer att få skriva och jämföra religionerna.

 

 

Kunskapskrav

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- Kunna redogöra för de viktigaste dragen i de olika religionerna
- Kunna berätta om religionernas heliga platser, ritualer och levnadsregler
- Kunna resonera om likheter och skillnader mellan de olika religionerna
 
Du visar dina kunskaper i diskussioner, på arbetsuppgifter och på det avslutande provet.

Uppgifter

 • Ej namngiven

 • test

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: