Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartan och världen år3

Skapad 2016-09-29 17:58 i Berghultskolan Lerum
Nu ska du få lära dig mer omvärlden genom kartan. Du kommer se hur jorden är indelad i olika världsdelar och hav. Du kommer även att få lära dig hur barn lever i olika delar av världen.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Nu ska du få lära dig mer om omvärlden genom kartan. Du kommer se hur jorden är indelad i olika världsdelar och hav. Du kommer även att få lära dig hur barn lever i olika delar av världen.

Innehåll

 

Centralt innehåll

Visa lärande

Målet med undervisningen är att du ska:

Kunna visa på karta var olika världsdelar och världshav finns.
Kunna berätta om hur barn lever på olika ställen i världen och jämföra med hur du lever.
Kunna vara med och diskutera olika händelser i världen.

Bedömning

Vi kommer att bedöma:
- att du kan förstå hur en karta fungerar samt kunna väderstrecken norr, söder, öster och väster
- att du kan sätta ut världsdelar och världshav på en karta.
- att du kan jämföra hur barn lever i olika delar av världen med hur vi lever i vårt land

områdesbeskrivning

Du kommer att få:
 
-lära dig om världsdelarna och världshaven

-lära dig om de fyra väderstrecken

-lära dig om olika platser i världen
-lära dig om hur barn lever i olika delar av världen
-diskutera nyheter från olika delar av världen
-lära dig om barnens rättigheter

-titta på filmer
-använda google Earth

-läsa och skriva faktatexter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: