Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 1

Skapad 2016-09-29 18:20 i Frennarps byskola Halmstad
Grundskola 1 Musik
Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling.

Innehåll

Innehåll

Syftet med undervisningen

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Kopplingar till läroplan

Syfte

 •  spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Centralt innehåll

Du kommer att utveckla din förmåga att

 • sjunga tillsammans med andra
 • uttrycka dig på olika sätt genom sång och rörelse
 • härma enkla rytmer och spela med rytminstrument
 • uppleva olika slags musik

Kopplingar till läroplan

 • Mu  1-3
 • Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Mu  1-3
 • Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Mu  1-3
 • Musicerande och musikskapande Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
 • Mu  1-3
 • Musikens verktyg Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
 • Musikens verktyg Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
 • Musikens sammanhang och funktioner Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

Vi kommer att:

 • sjunga många olika sånger både med och utan rörelser.
 • leka lekar med ljud- och musikanknytning.
 • sjunga och spela med olika dynamik
 • träna rytmik , med rytminstrument och rörelselekar.
 • lyssna och uppleva olika sorters musik.
 • sjunga kanon och unisont.
 • skriva om vår favoritartist.
 • öva på att stå framför folk genom t.ex. melodifestivalen.

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • delta och sjunga tillsammans med andra
 • uttrycka dig på olika sätt genom sång och rörelse
 • härma enkla rytmer och spela med rytminstrument
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: