Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA-lådan Kretsar kring el, åk 4 Forssaängskolan

Skapad 2016-09-29 18:48 i Borlänge
Kretsar kring el är ett tema där allt kretsar kring elektricitet och hur den fungerat. Du kommer arbeta både teoretiskt och praktiskt.
Grundskola 4 Fysik Teknik
Kretsar kring el är ett tema som handlar om elektricitet. Både om hur den framställs och kommer till oss genom två hål i väggen, och om hur elektriska komponenter ska kopplas ihop för att fungera. Du kommer att få fundera över saker som vad det innebär att leva utan elektricitet: som man gjorde förr, som man gör i delar av världen än idag, eller som man ibland tvingas att göra under strömavbrott. Du kommer att få undersöka vad det är som får lampan att lysa, varför den inte lyser ibland, hur olika lampor skiljer sig åt och hur man kan spara energi med lampor. Det blir också diskussioner om faran med elektricitet och hur det gick till när elektriciteten och glödlampan uppfanns. Elektriciteten var en upptäckt som verkligen förändrade världen, och som kommer att fortsätta förändra den i framtiden också.

Innehåll

 

Vad ska vi lära oss?

Efter det här arbetsområdet ska du:
 • veta hur energianvändningen ser ut i världen och diskutera tänkbara orsaker till detta.
 • ha kunskap om hur elektricitet används i hemmet, samhället och naturen och diskutera hur tekniska uppfinningar och vetenskapliga upptäckter har betytt för människors levanadsvillkor
 • kunna undersöka en glödlampa och få den att lysa i en elektrisk krets.
 • kunna ta reda på orsaker till att en elektrisk krets inte är sluten.
 • kunna undersöka vilka föremål som kan sluta en krets och inte, samt lära sig vad begreppen ledare och isolator innebär.
 • kunna tillverka en strömbrytare för att sluta och öppna en krets.
 • kunna undersöka skillnaden mellan olika sätt att koppla kretsar och diskutera fördelar och nackdelar med dem.
 • kunna rita kopplingsscheman.
 • kunna jämföra olika sorter energikällor som framställer elektricitet och se fördelar och nackdelar med dem. 

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att inhämta dina kunskaper genom att:

 • delta i genomgångar
 • samarbeta i par 
 • utföra undersökningar
 • dokumentera dina undersökningar i bild och text
 • delta i gruppdiskussioner 
 • läsa olika texter och svara på frågor
 • se på film

Vad kommer att bedömas?

Det som bedöms är hur väl du kan:

 1. Planera och genomföra systematiska undersökningar av elektriska föremål och kretsar
 2. Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras
 3. Dokumentera dina undersökningar i text och bild
 4. Beskriva hur exempelvis glödlampan, strömbrytaren och olika typer av elektriska kretsar är uppbyggda och hur de olika delarna samverkar för att fungera. 
 5. Beskriva principen för några energikällor, den elektriska kretsen, glödlampan och strömbrytaren med användning av begreppen elektricitet, elektrisk ström, motstånd, ledare, isolator, sluten krets och öppen krets
 6. Beskriva samband mellan hur elektricitet produceras i energikällor och hur de används i vardagen och i samhället. 
 7. Samtala om och diskutera frågor som rör energikällor och elektricitet, samt dess betydelse för människan, naturen, samhället.

Hur kommer bedömningen att ske?

Du kommer att bedömas genom:

 • din delaktighet vid genomgångar, diskussioner och grupparbeten.
 • dina anteckningar i anteckningsboken

 

Tidsram

V.43-50

Bedömning

Se matriser:

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
omdömesmatris Fysik åk 4-6

Når ej lägsta krav för godkänt.
1
2
3
Använda för årskursen anpassade kunskaper i fysik för att granska frågor som rör fysik
Se kommentar
Du samlar information från olika källor men märker inte när fakta skiljer sig åt.
Du jämför olika källor och reflekterar (funderar) över varför de är olika
Du jämför olika källor och väljer den källa som du anser är bäst att använda.
Du jämför källor, väljer och motiverar ditt val av källa.
Använda för årskursen anpassade kunskaper i fysik för att kommunicera (samtala, beskriva, berätta) i frågor som rör fysik
Se kommentar
Du använder dina kunskaper för att skriftligt eller muntligt kommunicera i ämnet.
Du använder dina kunskaper för att skriftligt och muntligt kommunicera i ämnet och du för ibland diskussionen framåt genom att ställa frågor och bemöta åsikter.
Du använder dina kunskaper för att skriftligt och muntligt kommunicera i ämnet och du för ofta diskussionen framåt.
Du kan skapa egna texter och andra redovisningsformer, samtala om och diskutera frågor som rör ämnet på ett sätt som för diskussionen framåt genom att fördjupa eller bredda den.
Använda för årskursen anpassade kunskaper i fysik för att ta ställning i frågor som rör fysik
Se kommentar
Du tar ställning men motiverar inte din åsikt
Du tar ställning och motiverar din åsikt med ett vardagsspråk
Du tar ställning och motiverar din åsikt med ord och begrepp som du lärt dig inom de naturvetenskapliga ämnena.
Du tar ställning och använder ett naturvetenskapligt språk för att motivera och bemöta påståenden eller åsikter.
Genomföra för årskursen anpassade systematiska undersökningar i fysik
Se kommentar
Du behöver kontinuerligt lärarstöd för att kunna genomföra och dokumentera undersökningar
Du kan utifrån givna planeringar genomföra undersökningar och enkelt dokumentera dem. Du bidrar till att formulera enkla frågor och planeringar. Du gör någon jämförelse mellan dina och andras resultat. Du bidrar till förbättringsförslag.
Du genomför undersökningar och dokumenterar dem på ett utvecklat sätt. Du formulerar enkla frågor och planeringar som efter viss justering går att använda. Du för utvecklade resonemang när du jämför dina och andras resultat.
Du genomför undersökningar och dokumenterar dem på ett välutvecklat sätt. Du formulerar enkla frågor och planeringar som direkt går att använda. Du för välutvecklade resonemang när du jämför dina och andras resultat. Du ger förslag till förbättringar.
Använda för årskursen anpassade ord och begrepp för att beskriva och förklara samband inom fysiken
Se kommentar
Du använder ord och begrepp slumpartat.
Du använder ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder ord och begrepp på ett väl fungerande sätt och kan förklara sambanden mellan begreppen.
Du använder ord och begrepp på ett mycket väl fungerande sätt och kan förklara sambanden mellan begreppen

Fy Tk
Bedömningsmatris teknik

Förmågan att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

 • Tk   identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
------------------------------------------>
----------------------------------------->
------------------------------------------>
Självständighet
Bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt Låg grad av självständighet, försöker men behöver ofta följdinstruktioner och stöd från läraren.
Formulera och välja handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt Högre grad av självständighet, försöker och behöver inte så ofta följdinstruktioner och stöd från läraren.
Formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt Mer självständigt tar fram förslag till lösningar och fysiska modeller, målmedvetet
Prövande
Pröva Ostrukturerat och sökande, följer endast lärarens exempel läraren gett inledningsvis eller gör som någon kamrat utan att reflektera
Pröva och ompröva Kommer med egna förslag på lösningar, viss struktur, kan använda givna mallar men förbättrar under arbetsprocessen.
Systematiskt pröva och ompröva Systematiskt efter någon form av princip eller struktur, med reflektion och eftertanke för att få fram en så optimal teknisk lösning som möjligt
Tillämpning av kunskaper
Helt utifrån lärarens givna exempel
Utifrån lärarens givna exempel, men viss tillämpning av kunskaper och erfarenheter från andra ämnen.
Mer utvecklat utifrån: - lärarens givna exempel - kunskaper från andra ämnen eller ytterligare material och källor
Praktiska färdigheter
Verktyg och maskiner säkert och ändamålsenligt. Behöver hjälp med att välja lämpligt verktyg endast viss noggrannhet
Verktyg och maskiner säkert och ändamålsenligt. Noggrannhet vid mätning, undersökning, tillverkning och sammanfogning i alla delar av modellen.
Verktyg och maskiner säkert och ändamålsenligt. Ytterligare noggrannhet vid mätning, undersökning, tillverkning och sammanfogning i alla delar av modellen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: