Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartkunskap

Skapad 2016-09-29 21:00 i Irstaskolan Västerås Stad
Att använda kartboken som källa.
Grundskola 7 Geografi
En kartbok är en fantastisk källa till kunskap. Detta arbetsområde handlar om att lära sig använda kartbokens alla möjligheter.

Innehåll

Innehåll

Under detta tema får du arbeta med kartboken på flera olika sätt. Vi kommer att jobba med ett häfte där du får träna på att hitta platser med hjälp av kartans register och innehållsförteckning, förstå olika kartors färger och symboler och ord och begrepp. Det blir även en del gemensamma genomgångar och du kommer också att få forska om ett land med hjälp av kartboken och träna dig på att "krydda" ditt resonemang.

 

Bedömning

Torsdagen den 13 oktober så kommer du att få visa vad du lärt dig. Följande saker kommer du få visa att du har kunskap om:

 • Väderstrecken
 • Att du kan hitta platser med hjälp av kartans register
 • Att du kan hitta användbara kartor med hjälp av kartans innehållsförteckning
 • Att du kan förstå och tolka informationen i olika typer av kartor som tex. visar naturtyper, temperatur, nederbörd, höjd över havet, organisk och oorganisk produktion, läskunnighet, m.m
 • Att du kan dra slutsatser och se samband genom att studera olika kartor (dvs att du kan "krydda" ditt resonemang).
 • Att du kan använda dig av längd- och breddgrader för att bestämma positioner

 

Träningstips? Vill du träna lite mer på längd- och breddgrader så kan du göra det på denna sida, http://www.learnify.se/learnifyer/ObjectResources/9fa40576-9eef-4f0a-9e0e-39dfd958eee4/index.html

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  C 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  C 9

Matriser

Ge
Kartkunskap

F
E
C
A
Samspel människa, samhälle & natur
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Eleven har ännu inte visa denna förmåga.
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser. Du ger någon förklaring till varför något är som det är.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser. Du "kryddar" ditt resonemang en hel del med tex. "därför att" och "vilket i sin tur leder till"
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser Ditt resonemang är "välkryddat" och du kan se orsaker och konsekvensern nackdelar och fördelar i flera med.
Geografiska begrepp
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Eleven har ännu inte visa denna förmåga.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kartor, källor, teorier,metoder och tekniker
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Eleven har ännu inte visa denna förmåga.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: