Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, okt 2016, Tala, prata, diskutera, babbla, skvallra argumentera och annat vi gör när vi kommunicerar

Skapad 2016-09-29 21:30 i Svärdsjöskolan Falun
Tala
Grundskola 7 – 9
Vi kommer att arbeta med förmågan TALA i olika former. På bilden ser du en av världens mest kända talare, Martin Luther King. Hans tal "I have a Dream" i Washington D.C. 1963 har blivit en symbol för jämlikhet mellan svarta och vita. Talet är känt för hur det är uppbyggt med hjälp retoriska figurer.

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.
 • Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter.    

 

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • Formulera sig och kommunicera i tal

 

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 

Ur Lgr 11: 

  • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

   

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Lekar: lära känna-övningar och pratlekar
 •   Diskussioner
 •   Debatt
 •  Öva på att presentera ett ämne i grupp och individuellt 

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Lyssna och ge feedback
 • Tala
 • Diskutera
 •  Argumentera
 • Presentera

 

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

Se matris som finns i klassrummet.

 

Exempel på bedömning:

Ta fram och visa upp exempel på elevarbeten som motsvarar t ex de olika betygsstegen, så eleverna får en bild av vad som förväntas.

 

4. MÅLDIALOG

1. Mål:

 •    
 •    

 

2. Undervisning:

 •    
 •    

 

3. Bedömning:

 •    
 •   
 •  
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: