Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska period 1 ht 16

Skapad 2016-09-29 22:23 i Haverdals byskola Halmstad
Grundskola 4 – 5 Svenska
I ämnet svenska tränar vi oss bl a på att formulera oss och kommunicera i tal och skrift. Vi tränar oss i att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Under den första perioden i svenska (ht16) handlar det främst om att träna sig i att berätta tydligt och sammanhängande, att träna sin stavning samt att skriva olika typer av texter (berättelser och förklarande texter).

Innehåll

Syfte 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. 

Hur vi kommer att arbeta 

Vi kommer att  

  • ha genomgångar och gemensamma träningstillfällen av bl a stavning, skiljetecken och olika texttyper.  
  • arbeta enligt cirkelmodellen med de olika texttyperna och träna med olika skrivövningar, både gemensamt, parvis och enskilt. 
  • träna oss i att skriva berättande och förklarande texter m h a kända strukturer. 
  • träna oss i att läsa och sedan berätta om texter och böcker som ni läst/läser och reflektera kring dem. 
  • träna stavning och skiljetecken lite extra.  
     

Bedömningen avser din förmåga att: 
- kunna skriva en berättande text och en förklarande text
efter för texttypen typiska strukturer 
- kunna stava och skriva korrekta meningar.
 
- kunna berätta om lästa texter och reflektera kring dem. 

Målen är att: 

Du ska kunna uttrycka dig tydligt i skrift och tal.  


Dina texter ska vara huvudsakligen rättstavade.  De ska också innehålla fullständiga meningar med korrekta skiljetecken och ha stor/liten bokstav på rätt ställe. 
 

Du ska kunna bearbeta och förbättra din text efter att du fått respons. 

Du ska kunna berätta tydligt om lästa texter och reflektera kring dem. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: