Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lagidrott åk 7 ht 2016

Skapad 2016-09-29 22:47 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Idrott och hälsa
Lekar och spel med boll finns i många olika varianter och kan genomföras både individuellt och i olika lagkonstelationer.

Under detta arbetsområde kommer du att få mycket tid att utveckla din bollkänsla både med fötter och händer.

Innehåll

Mål

Arbetets innehåll

 

 • Teoretiska genomgångar, ex regler, tekniker och spelformer
 • Praktiska övningar, ex teknikbanor, spel
 • Utvärderande diskussioner

 

Arbetssätt och redovisningsform

Under denna period kommer vi att arbeta med två olika bollsporter. Övningar och spel anpassas utifrån elevernas kunskapsnivå. Arbetet kommer att ske både individuellt och i lag.

 • Under lektionerna så kommer vi att gå igenom regler/spelstrategier samt diskutera uppträdande/ hänsynstagande.
 • Ni kommer att ges möjlighet till att utveckla era tekniska färdigheter genom bollbehandlingsövningar samt passnings- och skottövningar.


Redovisning kommer att ske fortlöpande på lektionerna under arbetsområdet. Efter varje lektion så utvärderar vi de aktiviteter som vi arbetat med utifrån dess syfte.

Bedömning

Bedömningen sker fortlöpande under lektionerna. Du kommer att bli bedömd utifrån din:

 • Förmåga att samspela med dina kamrater
 • Förmåga att utföra tekniska färdigheter med boll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  C 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Lagidrott åk 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innebandy & Fotboll
Du kan passa, ta emot passningar, skjuta samt dribbla med viss kontroll under övningar och spel i ett lugnt tempo. Du deltar under övningar och spelsituationer.
Du kan passa, ta emot passningar, skjuta samt dribbla under övningar och spel med relativt god kontroll även i ett högre tempo. Du deltar aktivt under övningar och spelsituationer spelet och rör dig aktivt för att vara spelbar.
Du kan passa, ta emot passningar, skjuta samt dribbla med god kontroll i ett högt tempo. Du deltar aktivt under samtliga moment och söker efter lösningar på planen så som väggspel, avledande löpningar och överlappar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: