Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De politiska ideologierna och de svenska riksdagspartierna

Skapad 2016-09-29 23:02 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 8 Samhällskunskap
Ideologi kallas en samling tankar, idéer och föreställningar om vad som är viktigt i världen och i livet. Det handlar också om vad man bör och kan göra för att detta ska bli verklighet för så många människor som möjligt. Olika ideologier vill att samhället ska se ut på olika sätt. Därför hör ideologi nära ihop med politik. Människor med samma ideologi kan ibland bilda ett politiskt parti. (Källa: NE.se) I detta arbetsområde ska vi lära oss om de stora ideologierna som påverkat vår historia och som påverkar oss nu.

Innehåll

I detta arbetsområde om ideologierna kommer vi använda oss av läroboken Samhällskunskap 7 - 9. Vi kommer även att titta på utbildningsradions filmer om ideologiernas historia.

Samtidigt som vi läser och tittar på materialet tränar vi på att skriva stödord, göra tankekartor samt skriver sammanfattande texter.

När vi har gått igenom liberalism, socialism, marxism, fascism och konservatism gör vi en jämförande studie och försöker hitta likheter och olikheter.

Vi läser om de svenska riksdagspartierna  och försöker placera in dem i de olika ideologierna.

Arbetsområdet avslutas med ett prov där ni ska kunna visa att ni kan använda de ord och begrepp vi lärt oss, att ni kan resonera kring hur människor påverkar och påverkas av ideologierna samt redogöra för hur de olika ideologierna vuxit fram, ange orsaker och konsekvenser.

Tid för arbetet: Vecka 36-41.

Prov: onsdag 12 oktober

Områden; demokratiska fri- och rättigheter sid 102-108 samt politiska ideologier sid 167-179.

Matriser

Sh
Bedömning politiska ideologier

F
E
C
A
Samhällsstrukturer
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven har ännu inte visa denna förmåga.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhälle
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven har ännu inte visa denna förmåga.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven har ännu inte visa denna förmåga.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Påverka & påverkas
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven har ännu inte visa denna förmåga.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Undersöka samhällsfrågor
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven har ännu inte visa denna förmåga.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven har ännu inte visa denna förmåga.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: