Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri - skala

Skapad 2016-09-30 08:16 i Förberedelseenheten Uppsala
Förstoring, förminskning och skala (t ex 1:2, 1:100, 2:1)
Grundskola 7 Matematik Teknik
Du ska få en förståelse för vad skala är, inom matematiken. Du ska veta hur man kan använda det för att förminska eller förstora något och i vilka sammanhang man använder begreppet skala.

Innehåll

Förmågor och kunskaper att utveckla:

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • Förstå begreppen skala, förstoring, förminskning
 • Förstå vad tex skala 1:10, 4:1, 1:1 innebär
 • Räkna ut och avbilda föremål i olika skala

Så här arbetar vi:

Vi inleder arbetsområdet med en genomgång av de olika begreppen skala, förminskning och förstoring. Därfter kommer ni elever genomföra uppgifter inom området skala för att få en förståelse för hur man ska tänka om man ska förstora eller förminska. Vi pratar i helklass om skillnader och likheter på t.ex skala 1:10 och 10:1. Vi pratar om och tränar på hur man ska räkna ut storleken på en sak som ska förminskas eller förstoras.

Detta arbetsområde är kopplat till teknikarbetet och i det arbetet kommer ni praktiskt få rita och bygga en bro i skala.

 Vi avslutar arbetsområdet skala med ett mindre prov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: