Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

6D:s föredrag ht-16

Skapad 2016-09-30 08:28 i Alléskolan Lerum
Muntlig presentation av valfritt ämne
Grundskola 6 Svenska
Terminens roligaste uppgift? Lär känna dina klasskamrater ännu bättre genom att lyssna på varandras favoritämnen!

Innehåll

SÅ HÄR GÖR DU:

1. Bestäm ämne. Du får välja helt själv vad du vill tala om, men på något sätt ska det vara kopplat till dig

Tips på ämnen:

 • Ett intresse du har.
 • En resa du har gjort.
 • Dina drömmar.
 • En dag i ditt liv.
 • Ett minne.
 • En idol.

Berätta ämnet för Sara som skriver upp vad du har valt.

2. Samla fakta/gör en mindmap. Om du behöver så kommer du att få tillfälle att leta på internet och samla in fakta om ditt ämne. Kanske hittar du en bok på biblioteket eller så har du en bok eller tidningsartikel hemma som du kan använda dig av. Om du använder dig av källor så är det VIKTIGT att du skriver upp namnen på de källor som du använder. 

Gör därefter en mindmap och bestäm i vilken ordning du ska berätta de olika sakerna. Använd dig av frågorna: VAD, HUR OCH VARFÖR?

3. Gör ett manus. För att du ska känna dig säker när du står inför publik är det bra att ha skrivit ner vad du ska säga, det vill säga göra ett manuskript, ett manus. (Tips på hur ett manus kan se ut hittar du i pappershäftet.)

4. Förbered presentationen. Öva dig tillsammans med en klasskamrat. Efter hand som du tränar med din kamrat kommer du att känna dig allt säkrare, och du kommer att klara av att göra en bra presentation. Öva hela presentationen och läs inte innantill och försök att berätta fritt och bara titta i manuset då och då. Låt kamraten berätta vad som var bra och vad du kan göra bättre. (Tips att tänka på vid en presentation hittar du i pappershäftet.)

5. Genomför föredraget och utvärdera ditt arbete.

Matriser

Sv
Lärandematris för 6D:s föredrag

Öva mer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag förbereder...
 • Sv  E 6
en presentation med inledning, huvuddel och avslutning.
en presentation med en tydlig inledning, huvuddel och avslutning. Huvuddelen är fyllig och beskrivs ordentligt. Du använder dig av frågeorden: vad, hur och varför.
en presentation med en tydlig inledning, huvuddel och avslutning. De olika delarna är väl genomarbetade och väl beskrivna. Du använder dig av tipsen från häftet om hur ett föredrag byggs upp och du använder dig av frågeorden vad, hur och varför.
Jag talar...
Röst
 • Sv  E 6
oftast starkt, tydligt och långsamt under presentationen.
starkt, tydligt och långsamt under hela presentationen.
riktigt starkt, tydligt och långsamt under presentationen. Jag ändrar ibland tonhöjd och tempo när jag pratar.
Jag tittar...
Blick
 • Sv  E 6
ibland upp på klassen.
ofta upp på klassen.
ofta upp på klassen och flyttar blicken mellan olika personer.
Jag använder mitt kroppsspråk och...
Kroppsspråk
 • Sv  E 6
har oftast kontroll över mina kroppsrörelser (få tics).
har hela tiden kontroll över mina kroppsrörelser (inga tics).
har hela tiden kontroll över mina kroppsrörelser (inga tics) och använder ibland händer och kropp för att förklara.
Jag förstärker min presentation och gör den lättare att förstå genom att...
 • Sv  E 6
visa någon bild, film eller musik som ganska bra hör ihop med min presentation.
visa några bilder, filmer eller musik som på ett bra sätt hör ihop med min presentation och visas på ett lämpligt ställe.
visa flera bilder, filmer eller musik som på ett mycket tydligt sätt hör ihop med min presentation. De visas på lämpliga ställen som gör att presentationen blir tydligare och fångar åhörarnas intresse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: