Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 ht 2016

Skapad 2016-09-30 08:47 i Mörarps skola Helsingborg
förslag LPP grundstruktur
Grundskola F – 6 Matematik
Den här terminen kommer du att få lära dig mer om talen 0-100, tiotalsövergångar, addition och subtraktion. Du kommer också få börja med multiplikation och division. Vi kommer även att jobba med klockans hel- och halvtimmar samt kvartar och problemlösning.

Innehåll

Mål enligt Lgr-11

Du ska utveckla följande förmågor

 • att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Du ska kunna:

 • tillsammans med andra kunna förstå och lösa textuppgifter inom talområdet 0-20 och skriva ner ditt tänkande på mattesråk
 • dela upp tal inom talområdet 0-20 på olika sätt.
 • veta vad likhetstecknet, additionstecknet samt subtraktionstecknet står för.
 • dubblor upp till 20 (ex.9+9).
 • förstå hur mycket 4 respektive 1 är värda i talet 14, dvs. 4 ental och 1 tiotal-
 • muntligt och skriftligt redogöra för enkla talföljder.
 • begreppen före/efter, udda/jämt, hälften/dubbelt.
 • rita och läsa av linjer och givna sträckor med hjälp av linjal.
 • klockan kvart i, kvart över, hel timme och halv timme.
 • huvudräkning av addition och subtraktion inom talområdet 0-20
 • lägga ihop tal med tiotal och ental, som t.ex. 64+3,  43+25, utan tiotalsövergång

 

Undervisningen

 • Du tränar enskilt och tillsammans  i matematikboken Favorit .
 • Du deltar vid gemensamma genomgångar.
 • Du använder dig av laborativt material (talblock, klossar och pengar).
 • Du gör laborationer, både enskilt och i grupp, samt spelar olika spel.
 • Du tränar på talföljder såsom 2-skutt, 5-skutt och 10-skutt.
 • Du ritar, mäter linjer och givna sträckor med hjälp av linjal.
 • Du tränar att läsa av och att ställa klockan på kvart i, kvart över, hel timme och halv timme.
 • Du arbetar med textuppgifter där vi tillsammans tränar på att berätta hur vi tänker på mattespråk. 

 

Bedömning

Du visar att du har förmågan att:

tillsammans med andra kunna förstå och lösa textuppgifter inom talområdet 0-20 och skriva ner ditt tänkande på mattespråk

du förstår vad likhetstecknet, additionstecknet samt subtraktionstecknet står för

räkna dubblor upp till 20 (ex.9+9)

förstå hur mycket 4 respektive 1 är värda i talet 14, dvs. 4 ental och 1 tiotal

muntligt och skriftligt redogöra för enkla talföljder

du kan göra enkla tidsberäkningar i vardagen om klockan kvart i, kvart över, hel och halv timme.

förstå och använda begreppen före/efter, udda/jämt, hälften/dubbelt

huvudräkning  av addition och subtraktion inom talområdet 0-20

rita och läsa av linjer och givna sträckor med hjälp av linjal

lägga ihop tal med tiotal och ental, som t.ex. 64+3,  43+25, utan tiotalsövergång

 

 

 

 

Uppgifter

 • matematik åk 2 ht 2016

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik åk 2 ht 2016

Jag uppnår målet
Jag är på god väg att nå målet
Jag behöver träna mer att nå målet
Du kan tillsammans med andra förstå och lösa textuppgifter inom talområdet 0-20 och skriva ner ditt tänkande på mattespråk
Du förstår vad likhetstecknet, additionstecknet, samt subtraktionstecknet står för
du kan dubblor upp till 20 (ex. 9+9
du förstår hur mycket 4 respektive 1 är värda i talet 14, dvs. 4 ental och 1 tiotal
du kan muntligt och skriftligt redogöra för enkla talföljder
du kan begreppen före/efter, udda/jämt, hälften/dubbelt
du kan rita och läsa av linjer och givna sträckor med hjälp av linjal
lägga ihop tal med tiotal och ental, som t.ex., 64 +3 , 43+25, utan tiotalsövergång
huvudräkning av addition och subtraktion inom talområdet 0-20
Du kan klockan klockan kvart i, kvart över, halv och hel timme
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: