Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och Skriva

Skapad 2016-09-30 08:50 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Vårt språk har tio vokaler och 22 konsonanter . Vilka är de?
Grundskola 1 – 3
Vi jobbar med temat alfabetet, läsa och skriva under perioden vårterminen 2020.Vi ska fortsätta arbeta med samma ämnet hela terminen

Innehåll

 

Mål

 Vad skall du lära dig? (konkreta mål)

 •  Du ska lära dig alfabetet alla ljud och bokstäver.
 • Du ska lära dig att skriva somaliska bokstäver.
 • Du ska lära dig både de stora och de små.
 • Du ska kunna läsa och förstå en enkel text med ljudenlig stavning.
 • Du ska kunna  lyssna på med högläsning.
 • Du ska känna till att en mening börjar med stor bokstav och slutar med punkt.
 1. Vokaler och konsonanter.
 2. Korta och långa vokaler.
 3. Bokstävernas placering på raden.
 4. Ge exempel på saker som börjar med den aktuella bokstaven.
 5. Rita och måla saker somt tillhör den aktuella bokstaven. 
 6. Skriva ditt namn.
 7. Alfabetets ordning.
 8. Läsa och skriva enkla ord och meningar
 9. Eleven ska förstå enkla berättelser och återberättar huvudinnehållet
 10. Eleven ska delta aktivt i samtal
 11. Eleven ska kunna skriva korta och långa meningar

 

Innehåll och arbetssätt

Så här kommer undervisningen att se ut:

Vi går igenom en ny bokstav/bokstavsljud varje vecka. Undervisningen innehåller högläsning av läraren där en ny bokstav presenteras och bokstavsarbete, där varje bokstavs ljud och form arbetats med. Vi kombinerar bokstavsarbetet med att samman ljuda och laborera med bokstavsljuden till ord och dess betydelser. Vi jobbar också med dikteringar och meningars uppbyggnad. Eleverna har läsläxa varje vecka.

Vi arbetar med de olika lässtrategierna för att förstå och kunna läsa en text med flyt och förståelse.

Eleverna redovisar sin läs- och skrivutveckling fortlöpande i samtal.

Bedömning

Dina kunskaper om alfabetet bedöms kontinuerligt vid varje lektionstillfälle. Du visar för dina klasskamrater och lärare för att du kan ljuda och skriva och jämföra olika former av aktuella bokstaven samt  kunna använda olika boksvtäver i tal och skrift.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: