Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liv i utveckling

Skapad 2016-09-30 09:00 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Biologi
På jorden lever vi människor tillsammans med en massa varelser i en biologisk mångfald som ständigt utvecklas och där vi alla är beroende av varandra. Men vad är egentligen liv, och hur tror du att det har utvecklats?

Innehåll

Konkretisering

Här får du lära dig

 • att formulera vad som är typiskt för levande organismer
 • att beskriva livets uppkomst utifrån naturvetenskapliga teorier och modeller
 • att redogöra för hur forskning kunde gå till förr och hur biologiska upptäckter lett till ny kunskap
 • att redogöra för begreppet art och artbildning
 • att beskriva hur organismer identifieras, sorteras och grupperas
 • att använda kunskaper i biologi för att ta ställning och diskutera viktiga frågpr i samhället

Undervisning/arbetssätt

 Vi kommer att se ha genomgångar, diskussioner, se filmer och göra praktiska experiment. Vi avslutar området med en skriftlig inlämning som görs på lektionstid med bok som hjälpmedel.

Bedömning

Bedömning sker i matrisen efter avslutat arbetsområde.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Liv i utveckling

Förmåga att granska information

Når ej kunskapskraven
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Skilja fakta från värderingar
Kan ännu inte skilja fakta från värderingar.
Kan skilja fakta från värderingar med enkla motiveringar.
Kan skilja fakta från värderingar med utvecklade motiveringar.
Kan skilja fakta från värderingar med välutvecklade motiveringar.

Förmåga att kommunicera

Når ej kunskapskraven
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Framföra åsikter och argument
Framför ännu inte några åsikter och argument.
Framför enkla åsikter och argument.
Framför utvecklade åsikter och argument.
Framför välutvecklade åsikter och argument.

Förmåga att genomföra fält- och laboratorieundersökningar

Når ej kunskapskraven
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Genomföra undersökningar
Har ännu inte visat förmågan att genomföra undersökningar.
Kan genomföra undersökningar utifrån en beskrivning på en enkel nivå.
Kan genomföra undersökningar utifrån en beskrivning på ett ganska effektivt sätt.
Kan genomföra undersökningar utifrån en beskrivning på ett effektivt sätt.

Förmåga att använda begrepp, modeller och teorier

Når ej kunskapskraven
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Föra resonemang om natur, samhälle, kropp och hälsa.
Har ännu inte visat förmåga att föra resonemang.
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Kunskaper
Har ännu inte tillräckliga kunskaper.
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: