Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Levnadsvillkor och kultur i England och Sverige

Skapad 2016-09-30 09:20 i Vänge skola Uppsala
Vi kommer att arbeta med likheter och skillnader mellan levnadsvillkor och kultur i England och Sverige.
Grundskola 5 – 6 Engelska
Inom detta arbetsområde kommer vi att arbeta med likheter och skillnader mellan levnadsvillkor och kultur i England och Sverige. Vi kommer först att se filmer och diskutera levnadsvillkor, skolsystem och traditioner i England. Därefter kommer vi att försöka hitta likheter och skillnader mellan kulturerna i Sverige och England.

Innehåll

Samtala

Syfte: Att kunna delta i samtal och att våga använda språkliga strategier för kommunikation.

Genomförande: Vi utgår från de filmer vi sett och använder dem som underlag och iför samtal. Vi samtalar om t ex vardagliga situationer, kultur, och traditioner i England och Sverige. Eleverna tränar språkliga strategier för förståelsen, samt för att delta i och bidra till samtal, t ex frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Bedömning: Se matris nedan.

Interkulturell förståelse, levnadsvillkor och kulturer i engelsktalande länder

Syfte: Att reflektera över likheter och skillnader vad gäller levnadsvillkor och kultur, i engelsktalande länder, för att få förståelse för olika kulturer.

Genomförande: Vi arbetar med, samtalar om och jämför vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Bedömning: Se matris nedan.

Uppgifter

 • Jämför traditioner, skolsystem och levnadssätt i England och Sverige.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Kunskapskrav engelska

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
Lyssna och förstå
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Samtal
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategier för att lösa problem.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Jämförelser mellan länder.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: