Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

P.P Skogen- Blå Ekorren ht2016

Skapad 2016-09-30 09:27 i Pysslingen Förskolor Vårängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
SYFTE: Utifrån barnens överenskommelser ser vi ett behov av att utveckla barnens kommunikativa förmåga & samspel.

Innehåll

Strävansmål:

  • Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.
  • Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
  • Utvecklar sin förmåga, att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

VAD ska utvecklas/utmanas?

Barnens motoriska utveckling utmanas genom skogens naturliga miljö. Språket utmanas via samspel med kamrater och pedagoger genom att vi tillsammans diskuteras och reflekterar över det vi ser, gör och upplever.

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Vi delar Blå Ekorren i två mindre grupper, blå och grön. Den blå gruppen består av 7 barn och 2 pedagoger. Grupp grön består av 6 barn och 2 pedagoger.

Förberedelser:

Pedagogerna packar ner frukt i ryggsäcken och ser till att alla barnen och pedagogerna har västar på sig.

Pedagogerna ser till att de barnen som använder hörselslinga har den på och fungerar.

Aktiviteter:

 Pedagogerna upplever att barnen visar ett stort intresse för att utmana sina egna fysiska förmågor. Därför erbjuds möjlighet att fritt få upptäcka utifrån sina egna intressen. Pedagogerna är närvarande och benämner det gruppen gör och observerar samt stöttar de barn som behöver.
Vi går till en förbestämd plats där vi har gemensam samling. Vi samtalar om vilka som är här för att på så vis skapa en gruppkänsla och individuella identifikationen stärks.Vi äter frukt, pratar om dess färg, form och antal.
Vi lär känna miljön genom att benämna och synliggöra den tillsammans med barnen. På ett lekfullt sätt utmanar vi barnen till att samspela med varandra. För att utmana barnen i sin grovmotorik använder vi skogens naturliga miljö för att barnen då tränar kroppen i sin rörelse och uppfattning. 

Efterarbete:

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: