Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sp vale 9 åk 9 ht-16

Skapad 2016-09-30 09:42 i Gammal Trelleborg
Berätta skriftligt om din sommar. Fokus på perfekt. ett utkast, ind. feedback och sedan skrivs det på lektion. Utgå från kap 1a. Gissa platser. Du skriver om olika spansktalande platser och poängsätter dem. Sedan läser jag upp dem och gruppen ska gissa. Idé från kap1b. Instuderingsfrågor från kap 2. Lär dig förstå en berättelse och hitta svaren. Fokus på glosor och förståelse. Vi övar tempuset gerundium. Grammatikkunskap: gerundium (s. 75 nr 17), perfekt (s. 73 nr 15) och adjektivets böjning (sidan 67 nr 9). Kap 3 handlar om kärlek och här ska du förstå frågorna så du väljer rätt svar. www.ovningsmastaren.se www.ljudmastaren.se www.glosmastaren.se googla "vale9"
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Berätta skriftligt om din sommar. Fokus på perfekt. ett utkast, ind. feedback och sedan skrivs det på lektion. Utgå från kap 1a.

Gissa platser. Du skriver om olika spansktalande platser och poängsätter dem. Sedan läser jag upp dem och gruppen ska gissa. Idé från kap1b.

Instuderingsfrågor från kap 2. Lär dig förstå en berättelse och hitta svaren. Fokus på glosor och förståelse.

Vi övar tempuset gerundium.

Grammatikkunskap: gerundium (s. 75 nr 17), perfekt (s. 73 nr 15) och adjektivets böjning (sidan 67 nr 9).

Kap 3 handlar om kärlek och här ska du förstå frågorna så du väljer rätt svar.

www.ovningsmastaren.se

www.ljudmastaren.se

www.glosmastaren.se

googla "vale9"

Vi jobbar härmed med. läsförståelse, hörförståelse, skriva, tala. Kap 4.teater och hörförståelse Kap 5 Musik

Innehåll

Avsnitt 1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Moderna Språk åk 4-9

Kriterier

F
E
C
A
Hörförståelse
Att kunna förstå tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Läsförståelse
Att kunna förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du bearbetar, och gör enstaka enkla förbättringar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar. Du bearbetar, och gör enkla förbättringar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du bearbetar, och gör enkla förbättringar.
Tala
Att kunna uttrycka sig muntligt i egna framställningar och i interaktion.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord fraser och meningar. Du använder dig av någon strategi för att förbättra interaktionen.
Du uttrycker dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Du använder dig av några olika strategier för att förbättra interaktionen.
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du använder dig av flera olika strategier för att förbättra interaktionen.
Medier
Att kunna välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Du väljer från olika medier och använder materialet med viss relevans.
Du väljer från olika medier och använder materialet på ett relevant sätt.
Du väljer från olika medier och använder materialet på ett relevant och effektivt sätt.
Realia
Kunskap om länder där språket talas.
Du beskriver i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du beskriver i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Du beskriver översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: