Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets uppkomst och utveckling v 39-40

Skapad 2016-09-30 09:53 i Stenstalidskolan Kristinehamn
Grundskola F
Inlämningsarbete

Innehåll

Inlämningsarbete

Ni ska utgå från en tidsaxel och beskriva livets uppkomst och utveckling. Det går bra att arbeta enskilt eller i par. Gör arbetet på A3 papper eller i någon digital form, huvudsaken är att det finns en tidsaxel som arbetet kretsar kring.

Det är det centrala innehållet nedan som styr vad ni ska ta med. Använd fakta från de genomgångar som jag har haft, biologiboken s 354-373 samt egna källor.

Arbetet kommer att bedömas utifrån kunskapskraven nedan.

Centralt innehåll

  • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

Kunskapskrav

3. Söka information

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

4. Använda sökt information

Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

x 10. Evolutionsteori

Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: