Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Classifying parts of speech , Nouns and Adjectives// Finding the Purpose of different texts

Skapad 2016-09-30 10:09 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Analyzing Theme and Purpose of author and parts of speech
Grundskola 4 – 5 Modersmål
Reading comprehension, analyzing Poems, Narratives, Explicit Information and Persuasive passages// Grammar; common nouns, proper nouns, plural and singular. Adjectives//

Innehåll

Analyzing a Poem: "Stopping by woods on a snowy evening" by Robert Frost, reading comprehension, analyzing the theme.

Analyzing a Narrative: "The Lion and the Mouse"-reading comprehension and purpose of the author.

Analyzing an Explicit information text and Persuasive Passages.

Grammar: worksheets on common nouns, proper nouns and plural and singular nouns.

Making a storyboard; text and reading comprehension, apply to their own story.

Worksheets on Adjectives linked to the five senses.

Worksheets on Irregular verbs

Reading comprehension; the Lion, the Witch and the Wardrobe, identifying the fantastical elements in a work of fantasy fiction.

Assessment of comprehension concepts such as: Setting, Theme, Cause and Effect, and Plot.

Analyzing the story, working on describing characters and analyzing the plot.

Uppgifter

 • The Lion the Witch and the Wardrobe- C.S Lewis

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: