Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längd och räknesätt

Skapad 2016-09-30 10:16 i Heby
Grundskola 4 Matematik
I det här arbetsområdet kommer du att träna på att jämföra och mäta längd, välja och byta längdenheter, addera och subtrahera, känna igen händelser som leder till addition och subtraktion och på att välja lämplig metod när du löser problem.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Se rubriken Kopplingar till läroplanen.

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Se rubriken Kopplingar till läroplanen.

Beskrivning av arbetsområdet:

Du kommer att arbeta laborativt och teoretiskt i boken med att mäta och uppskatta längd och göra enhetsbyten. Detta kommer du att göra enskilt, i par och i grupp.

Vi kommer att repetera additions- och subtraktionsalgoritmen tillsammans, ni kommer att diskutera i grupp och förklara för varandra hur ni gör och du kommer att träna i boken.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • mäta sträckor och ange rätt enhet,
 • rita sträckor i olika angivna längder,
 • mäta saker med en trasig linjal,
 • göra enhetsomvandlingar i enheterna mm, cm, dm och m,
 • addera sträckor med olika enheter
 • göra beräkningar i addition,
 • göra beräkningar i subtraktion,
 • lösa matematiska problem som handlar om längd.

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi kommer främst att arbeta med området under veckorna 39-46.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Mall

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Mäta
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Du kan med ganska bra säkerhet mäta sträckor och ange rätt enhet.
Du kan med bra säkerhet mäta sträckor och ange rätt enhet.
Du kan med mycket bra säkerhet mäta sträckor och ange rätt enhet.
Rita
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Du kan med ganska bra säkerhet rita sträckor med angivna mått.
Du kan med bra säkerhet rita sträckor med angivna mått.
Du kan med mycket bra säkerhet rita sträckor med angivna mått.
Enhetsomvandling
 • Ma  E 6
Du kan med ganska bra säkerhet göra enhetsomvandlingar.
Du kan med bra säkerhet göra enhetsomvandlingar.
Du kan med mycket bra säkerhet göra enhetsomvandlingar.
Addition
 • Ma  E 6
Du kan med ganska bra säkerhet göra beräkningar i addition.
Du kan med bra säkerhet göra beräkningar i addition.
Du kan med mycket bra säkerhet göra beräkningar i addition.
Subtraktion
 • Ma  E 6
Du kan med ganska bra säkerhet göra beräkningar i subtraktion.
Du kan med bra säkerhet göra beräkningar i subtraktion.
Du kan med mycket bra säkerhet göra beräkningar i subtraktion.
Problemlösning
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Du kan göra enkla uträkningar i problem som handlar om längd på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i problem som handlar om längd på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i problem som handlar om längd på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: