Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årsta/Ångelsta Idrott,Orientering åk 4-5

Skapad 2016-09-30 10:19 i Årstaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa
Orientering , friluftsliv och utevistelse

Innehåll

Eleven ges tillfälle att träna på olika karttecken dels praktiskt men även under en teorilektion. Eleven får träna på att passa kartan under kartpromenad, stjärnorientering (eleven lägger ut egna kontroller som kompisar sedan hämtar in). Eleven övar sina kunskaper med hjälp av banor utsatta av idrottsläraren. Banorna har en stegrande progression från åk 4-5. Orienteringsdag i Hammarskog med progression av svårighetsgraden från åk 4-5. Åk 4 gör kartpromenad under vuxens ledning, Åk 5 orienterar två och två en snitslad bana där de måste ange sin position på kartan där vuxen är utplacerad alternativt orienterar de parvis en traditionell bana med nio kontroller.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: