Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstaskolan Matematik åk 4 Geometri

Skapad 2016-09-30 10:20 i Årstaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Matematik
Hur mätte man längder förr i tiden? Hur ritar jag en sträcka som är 63 millimeter lång? Vad är en tetraeder? Det här är bara några saker som du kommer att få lära dig under arbetet med kapitlet Geometri.

Innehåll

Mål
När du har arbetat med det här kapitlet ska du

- känna till något om hur man mätte längd förr
- kunna rita och mäta sträckor
- kunna uppskatta och mäta längd
- kunna växla mellan olika längdenheter
- känna till egenskaper och namnet på några geometriska objekt
- kunna rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått
- kunna räkna ut figurers omkrets

Viktiga matteord
sträcka
meter
decimeter
centimeter
millimeter
kub
rätblock
kon
klot
cylinder
tetraeder
pyramid
sida
hörn
kant
längd
bredd
omkrets

Undervisningen
Gemensamma genomgångar och diskussioner
Arbete med Matteborgen 4A, Kapitel 3 Geometri
Problemlösning
Olika mätuppgifter och tillverkning av olika geometriska objekt

Bedömning
Du kommer att få visa dina kunskaper kontinuerligt under lektionerna, vid gemensamma genomgångar, vid arbete i matteboken och vid praktiskt arbete. Du kommer också att visa dina kunskaper i en diagnos.
Bedömning av kunskapskraven kommer att läggas in under fliken "visad kunskap"

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: