Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Meine Zukunft

Skapad 2016-09-30 10:26 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
I samband med gymnasiedagarna har vi påbörjat ett framtidstema! Nu ska ni få skriva en text om framtiden :)

Innehåll

Alternativ 1
Rubrik: In zwanzig Jahren
Skriv en text om hur du föreställer dig själv om 20 år.
Använd dig av sidorna i boken för att få inspiration.

Frågor att få lite inspiration ifrån:
1. Womit möchtest du gerne arbeiten?
2. Willst du Familie haben?
3. Möchtest du heiraten?
4. Willst du an der Uni studieren? 
5. Willst du auf dem Land oder in der Stadt wohnen?
6. In Schweden oder in Ausland leben?
7. Haustiere?
8. Viel Geld verdienen oder viel Zeit mit der Familie haben? 

Alternativ 2
Rubrik: Ich träume mir ein Welt…..
Skriv en text om hur du tror eller hoppas att världen kommer se ut i framtiden.
Föreställ dig Lerum om 20 år. Vad har förändrats? Vad är likadant?
Eller välj en stad, Götebord eller dyl. Eller så skriver du om hur du tror du att samhället i Sverige ser ut generellt om 20 år.
Hur har tekniken förändrats? Använder vi fortfarande mobiler? Hur ser bilarna ut? 
Du kan också skriva en text om hur du hoppas att världen kommer se ut, fred på jorden? Inga mer konflikter? 

Verktyg: dict.cc
               leo.org
               Textboken s. 28-46
Ordmängd: 300-400 ord

Deadline: 161018

Skriv gärna i Google docs, dela det med mig och tillåt att jag kan ge kommentarer, så är det lättare för mig att följa er i er skrivprocess. 

Efter att ni har lämnat in, kommer ni dels få feedback från mig men ni kommer också att få ge kamratrespons på var sin text. 

Jag kommer att anonymisera texterna, så man inte vet vem som skrivit vad. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: