Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vive la vie!

Skapad 2016-09-30 10:42 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Vi ska läsa om olika vardagliga ämnen som jag och min familj, intressen, skola, nationaliteter och språk, veckodagar, klockan och lära oss att uttrycka oss kring dessa saker. Vi ska även arbeta med kulturförståelse och lära oss mer om den fransktalande världen och de olika fransktalande länderna och arbeta mer ingående med Frankrike och saker som: kulturen, maten, etc!
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Vi ska läsa om olika vardagliga ämnen som jag och min familj, intressen, skola, nationaliteter och språk, veckodagar, klockan och lära oss att uttrycka oss kring dessa saker. Vi ska även arbeta med kulturförståelse och lära oss mer om den fransktalande världen och de olika fransktalande länderna och arbeta mer ingående med Frankrike och saker som: kulturen, maten, etc!

Innehåll

Beskrivning och bedömning av arbetsområdet:

 

Du kommer både individuellt och i grupp bl.a. träna på:

-läsförståelse
- skriva presentera egna texter/dialoger. Där tränar vi på meningsskrivning och beskrivning: att böja adjektiv och arbetar med att böja verben i  presens (nutid). 
- muntliga övningar, bl.a lära sig att berätta om din familj, om klockan, tid, intressen, skola och länder etc.
- hörövningar
- Vi kommer även att arbeta med kultur där ni berättar om Frankrike det för kamraterna och lära oss mer om den fransktalande världen.

 

Bedömning sker kontinuerligt på lektionerna, genom individuella och gruppuppgifter, samt genom läxor och prov.

Vad kommer att bedömas?

Hur väl du uttrycker dig muntligt ( uttal, sammanhang, utvecklat och varierat språk)

Hur väl du förstår talat språk ( helhet, detaljer, hur du agerar)

Hur väl du kan anpassa språket till situation och mottagare (både i tal och skrift)

Hur väl du uttrycker dig skriftligt ( språklig korrekthet, syfte, utvecklat och varierat språk och ordförråd)

Hur väl du förstår innehållet i texter

Hur väl du reflekterar kring saker kopplade till målspråksländerna. 

 

Uppgifter

  • Arbetstid och deadlines för arbetsområdet

Matriser

M2
Översikt och bedömning

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Muntlig beskrivning
Formulera sig och kommunicera i tal.
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Formulera sig på spanska utifrån de arbetsområden vi berör.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Skriftlig beskrivning
Du ska kunna formulera dig och kommunicera i skrift.
Presentationer, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Kunna skriva en sammanhängande text om något ämne i arbetsområdet.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Läsförståelse
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter.
Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande.
Visa att du förstår texter som vi arbetar med i arbetsområdet.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Hörförståelse
Förstå och tolka innehållet i talat språk.
Tydligt talat språk och texter som är beskrivande.
Förstå talat språk på spanska om välkända ämnen.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Kultur
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
Realia Visa dina kunskaper om mälspråksländerna.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: