Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Describe that Pokémon!

Skapad 2016-09-30 10:43 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Look at different pokémon and describe them using adjectives
Grundskola 1 – 5 Modersmål
Using adjectives to describe different Pokémon.

Innehåll

Lesson One

Look at the word adjective - what does this word mean? Can you give examples?

Look at things in the room, how does that feel? What does that look like? Etc. What are you doing? (Describing) These are adjectives!

Introduce what we are doing - describing Pokémon. 

Page one: picture of Squirtle in the middle with "mind map bubbles" coming out. 

Together, we go through and find adjectives to describe different features about Squirtle.

We followed this up by writing a descriptive paragraph together about Squirtle.
Group discussion: Where can we group things? How do we list multiple adjectives (short, blue legs).

Page 2: examples of different adjectives to describe size, colour, shape, texture and sound

Lesson Two

Students receive a copy of a handout with (page 3) 6 different pokémon pictures, they are to choose a number of pictures to independently write a short descriptive paragraph for each. 

Lesson Three

Page 4: Students create their own brand new Pokémon, listing key adjectives in "mind map bubbles" as they did on page 1.

Page 5: Using the  adjectives from page 4, the students will write a descriptive paragraph about their pokémon. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: