Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2 - tala, lyssna och samtala

Skapad 2016-09-30 10:44 i Ekuddenskolan Uppsala
Grundskola 2 Svenska
Tala, lyssna och samtala. De kommunikativa förmågorna.

Innehåll

I läroplanen står det att du ska lära dig:

Syfte

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Centralt innehåll

 • Sv 1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv 1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv 1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Sv 1-3
  Språkbruk Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Sv 1-3
  Språkbruk Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
 • Sv 1-3
  Språkbruk Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Kunskapskrav

 • Sv 2-3
  null Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv 2-3
  null När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv 2-3
  null Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

 

Du ska få lära dig:

Berätta om en egenupplevd upplevelse i liten och stor grupp.

Använda iPaden/storbild som stöd för att berätta om något du upplevt eller något du lärt dig (redovisa).

Förstå en muntlig instruktion i flera led.

Ge en muntlig instruktion till någon annan.

Lyssna aktivt vid högläsning samt delta i bokprat kring läst text.

Ställa frågor om du undrar över något.

Så här kommer vi att arbeta:

Högläsning med boksamtal.

Visa, berätta och redovisa vad vi lärt oss.

Diskussioner och samtal i stor och liten grupp.

Öva på att ge och ta instruktioner.

Det här kommer vi att bedöma:

Att du lyssnar aktivt vid högläsning och deltar i bokprat.

Att du med något stöd kan berätta om något självupplevt eller något du lärt dig (med stöd menar jag en text, en sak, en bild i pappersform eller via projektor).

Om du är aktiv i klassrummet och ställer frågor vid diskussioner, samtal eller när du undrar över något.

Hur aktiv du är i samtal i mindre grupp och i stor grupp.

Om du förstår muntliga instruktioner.

Om du kan ge enkla instruktioner till någon annan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: