Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi år 6 - naturtyper

Skapad 2016-09-30 10:47 i Valsätraskolan Uppsala
Grundskola F
Vi kommer nu att arbeta med naturtyper. Detta arbeta kommer att fokusera på jordens olika naturtyper och vad som kännetecknar dessa. Momentet kommer att avslutas med ett prov.

Innehåll

Checklista år 6 geografi

Inledning 9-11

 1. Jag kan förklara skillnaden mellan en världsdel och en kontinent.
 2. Jag kan kan namnet på jordens sex kontinenter.
 3. Jag kan förklara skillnaden mellan väder och klimat.

 

Polarområdena s. 16-17

 1. Jag känner till var på jorden polarområdena finns och varför de ligger just där.
 2. Jag kan förklara vad ett polarklimat innebär.
 3. Jag kan beskriva vad tundran är och hur den ser ut.
 4. Jag kan förklara orden: glaciär och inlandsis.

 

Barrskogsregionen s. 27-29, 32-35

 1. Jag känner till hur stor del av Sverige som består av gran- och tallskog.
 2. Jag känner till hur lång och bred barrskogsregionen är och jag kan med hjälp av en karta rita ut var den finns på jorden.
 3. Jag kan beskriva klimatet i barrskogsregionen.
 4. Jag kan beskriva barrskogsregionens miljö med sina floder och våtmarker.
 5. Jag vet hur skogsbruket fungerar idag och vilka konsekvenser det får för miljön.
 6. Jag vet när människorna kom till barrskogsregionen för första gången.
 7. Jag kan förklara hur det första skogsbruket fungerade och vad sågverken kom att innebära för Sverige.

 

Jordbruksbygder s. 36-45, 48-50

 1. Jag vet var på jorden vi kan hitta jordbruksbygderna och kan även förklara varför de finns just där.
 2. Jag vet vad som krävs för att marken ska fungera att odla på.
 3. Jag vet vad som odlas i världen och vad det används till.
 4. Jag vet vilka som är människans vanligaste husdjur och vad de används till.
 5. Jag kan förklara vilka olika sätt att odla på som det finns.
 6. Jag kan redogöra för hur det moderna jordbruket påverkar miljön.

 

 

 

Matriser

Geografi - bedömningsmatris

Utveckla förmågan att...

 • Ge  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
 • Ge  E 6   I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • Ge  E 6   Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  C 6   Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
 • Ge  C 6   I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • Ge  C 6   Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
 • Ge  A 6   Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
 • Ge  A 6   I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • Ge  A 6   Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Godtagbara kunskaper för årskursen
Utvecklade kunskaper för årskursen
Väl utvecklade kunskaper för årskursen
1
analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen
Eleven har grundläggande kunskaper om natur-­ och kulturlandskap och visar det ge­nom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur. I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur-­ och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Eleven har goda kunskaper om natur-­ och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur. I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur-­ och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur-­ och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur. I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur-­ och kulturland­skap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
2
utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen
Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvill­kor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika lev­nadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
3
göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt. .
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Eleven för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven för utvecklade resone­mang om olika källors användbarhet.
Eleven för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geo­grafiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geo­grafiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kun­skaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
4
värdera lösningar på olika miljö-­ och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: