Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion

Skapad 2016-09-30 10:51 i Liljeforsskolan Uppsala
Denna termin ska du fortsätta träna på addition och subtraktion inom talområdet 0-99. Några strategier du ska få träna på är att räkna med bilder, varje talsort för sig och flytta ental till närmaste tiotal. Du kommer också att få lära dig om algoritmer.
Grundskola 1 – 2 Matematik
Ser du sambandet? 3+2=5, 5-3=2, 13+2=15, 15-2=13, 73+2=75, 75-2=73... Vi ska tillsammans arbeta med och förstå lämpliga matematiska strategier. Vi ska sedan använda dem då vi räknar addition och subtraktion inom ett högre talområde.

Innehåll

Du ska utveckla din förmåga att:

 • förstå och använda matematiska strategier för att räkna addition och subtraktion
 • använda de matematiska begreppen för addition och subtraktion
 • se och förklara samband mellan begreppen
 • använda olika uttrycksformer som t ex bild, ord, symboler och räknehändelser

Undervisning och arbete:

 • Gemensamma genomgångar, eget arbete
 • Använda matematiska strategier gemensamt och enskilt
 • Lösa passande uppgifter enskilt och i grupp
 • Räkna addition och subtraktion med hjälp av olika strategier
 • Förstå sambandet mellan addition och subtraktion
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Redovisa och förklara sina tankar för andra genom t ex bild, ord, symboler och räknehändelser

Bedömning:

 • Viktiga begrepp för addition och subtraktion, att kommunicera matematik
 • Addition, subtraktion och likhetstecknet med ental (ex 45+2=47, 45-2=43)
 • Addition, subtraktion och likhetstecknet med tiotal (ex 45+10=55, 32-10=22)
 • Addition och subtraktion med tiotalsövergång (ex 9+7= 16, 38-9=27)
 • Förståelsen av sambandet mellan addition och subtraktion
 • Förståelsen av likhetstecknets betydelse

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: