Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utredande text

Skapad 2016-09-30 10:52 i Sturegymnasiet Halmstad
Ett samarbete mellan svenska 2 och yrkeskurser.
Gymnasieskola Svenska
Ni ska skriva en utredande text i kursen Svenska 2. Ämnet ni ska skriva om är kopplat till ert yrke. Planeringen för arbetet finns i bloggen under planering. Där finns även uppgifter och texter som är kopplade till arbetet. Inlämning sker här samt kan ni även här ta del av bedömningsmatrisen.

Uppgifter

  • Utredande text

Matriser

Sve
Utredande text

Centralt innehål samt kunskapskrav

  • Sve  -   Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  • Sve  E   Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
E
C
A
Omfång
Den utredande texten är skriven med storlek 12 och följer given mall.
Arbetet innehåller 7-8 sidor (inklusive framsida, innehållsförteckning, källförteckning).
Språk
Skriftspråkets normer följs. Välformulerat och varierat språk.
Följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet (stavning, meningsbyggnad, styckeindelning, bruket av skiljetecken, förkortningar och så vidare). Varierat språk med goda formuleringar.
Följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet (stavning, meningsbyggnad, styckeindelning, bruket av skiljetecken, förkortningar och så vidare). Tydligt och klart språk med goda och varierade formuleringar.
Följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet (stavning, meningsbyggnad, styckeindelning, bruket av skiljetecken, förkortningar och så vidare). Träffsäkert och klart språk med goda varierade formuleringar.
Disposition
Följer given mall med tydlig disposition.
Den utredande texten är sammanhängande och har en tydlig och urskiljbar disposition.
Den utredande texten är sammanhängande väldisponerad.
Källkritik
Använder minst tre olika källor. Sammanställer fakta från dessa tre.
Kan med viss säkerhet samla och sammanställa information från olika källor.
Kan med viss säkerhet samla och sammanställa information från olika källor. Motiverar i metoddelen sina val av källor.
Kan med viss säkerhet samla och sammanställa information från olika källor. Motiverar nyanserat i metoddelen sina val av källor.
Referenser
Refererar i texten. Har källförteckning.
Refererar i texten samt har en källförteckning.
Refererar korrekt efter APA-mallen i texten samt har en källförteckning. Citerar på korrekt sätt.
Refererar korrekt efter APA-mallen i texten samt har en korrekt skriven källförteckning. Citerar på korrekt sätt.
Innehåll
Anpassning till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Slutsatser kopplas till resultatet.
Texten är till viss del anpassad till syfte och mottagare och kommunikationssituation. Slutsatser dras till resultatet.
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten ger ett nytt perspektiv på det lästa. Utförliga resonemang och slutsatser dras till resultatet.
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten innehåller belysande exempel och vidgade perspektiv på det lästa. Välgrundade och nyanserade slutsatser dras till resultatet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: