Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sopor och återvinning

Skapad 2016-09-30 10:52 i Mörarps skola Helsingborg
Vi lär oss om olika material och sopsortering.
Grundskola 3 NO (år 1-3) Svenska
I det här arbetsområdet ska vi lära oss vad man ska göra med alla sopor. Vad kan man återvinna och återanvända. Vart tar våra sopor vägen? Vi ska göra ett studiebesök på Helsingborgs återvinningscentral. Vi ska försöka ta reda på hur sopor påverkar vår miljö. Kan det som en person kallar sopor vara användbart för någon annan?

Innehåll

Syfte

Upptäcka skillnader i material  och med hjälp av den kunskapen kunna sortera dina sopor.

Konkretisering av mål:

 • Du ska lära dig innebörden av orden: återanvända och återvinna.
 • Du ska lära dig några av våra sopor som kan återanvändas.

 

 

 


 

Det här ska vi göra:

 • Studiebesök på NSR (Tippen)
 • Soplektion av Miljöverkstaden
 • Skriva om studiebesöket.
 • Gruppdiskussioner om sopsortering, återvinning och återanvändning samt materialens egenskaper.
 • Titta på film: Välkommen till staden - om sopor.

 

Bedömning

 • Du ska få visa vad du har lärt dig om olika material och hur de ska sorteras.
 • Du ska få berätta om återvinning och återanvändning. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: