Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2016-09-30 10:55 i Margarethaskolan Grundskolor
Lära sig om enheter, area och omkrets. Förstå och använda skala
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer arbeta med area, omkrets och skala

Innehåll

Dessa förmågor kommer du att träna på och dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen att handla om:

Detta ska du lära dig:

Du ska lära dig använda enheterna centimeter, decimeter, meter, kilometer och mil.
Du ska lära dig att räkna ut en rektangel och triangels area
Lära dig om använda enheterna cm2 och m2 för area
Förstå och använda skala

Så här kommer vi att arbeta:

Gemensamma genomgångar
Enkilda uppgifter

Gruppuppgifter

Räkna i matematikboken

Diskussioner i mindre grupper och i helklass
Avsluta med ett prov 

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Hur aktiv du är under lektionerna, delaktighet i diskussioner
Prov
Hur du visar att du löser olika problem, både skriftligt och muntligt
Hur väl du ser samband mellan olika begrepp

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
    Ma
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Ma
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
    Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: