Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och språkhistoria

Skapad 2016-09-30 11:05 i Tiundaskolan Uppsala
Arbetsområde om språkhistoria
Grundskola 7 – 9 Svenska
"Nu snackar ni för mycket igen!" Men varför gör vi det? Varför pratar vi och inte hundar eller schimpanser? Varför talar vi och skriver som vi gör? Varför fattar inte vi vad de säger i Finland men kan hanka oss fram i Köpenhamn? Hur kommer det sig att vi har andra språk i Sverige, som kallas minoritetsspråk? Detta är frågor som vi kommer beröra i arbetsområdet.

Innehåll

Mål

Målet med arbetsområdet är att du ska bli bättre på att förstå varför svenska låter som det gör och förstå hur vi kommunicerar i olika sammanhang. Du ska även få kännedom om våra minoritetsspråk och grannspråk.

Arbetsbeskrivning

 • Vi kommer att läsa, se filmer och diskutera varför männiksan som art började tala, om olika språks släktskap, hur det svenska språket har utvecklats, om låneord och olika språkbruk.

 

 • Vi kommer att titta på filmer och lyssna på musik om dialekter i Sverige, grannspråk och minoritetsspråk och diskutera likheterna och skillnaderna mellan dessa språk.

 

 • Du ska göra ett  arbete kring det svenska språkets utveckling, vilket ska redovisas för klassen i form av en muntlig redovisning. Du ska:
 1. Göra en koppling mellan den historiska utvecklingen i samhället med språkets utveckling.
 2. Redogöra för de lånord och namn som kommer till Sverige under sin språkperiod.
 3. Visa på förändringar i det skriftliga och talade språket.
 4. Analysera en text från sin språkperiod.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • formulera och kommunicera i tal och skrift,
 • söka information från olika källor
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Språk och språkhistoria

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Muntlig framställning
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll.
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Språkbruk
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag.
Eleven kan jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader
Eleven kan jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan jämföra med närliggande språk och beskriva tydlig framträdande likheter och skillnader
Informationsökning
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: