👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Formgivningshistoria

Skapad 2016-09-30 11:10 i Ekdalaskolan Härryda
I 9ans slöjdarbete kommer du att få stora möjligheter att själv välja produkt, material och teknik. Vi startar upp terminen med genomgång där vi förkovrar oss i 1900-talets mode- och designhistoria med dess olika stilar, trender och traditioner. Eleverna kommer sedan få välja vad de vill arbeta med under läsåret, vilken stil/epok och hur formspråket från den skall återspeglas i det egna slöjdarbetet.
Grundskola 9 Slöjd
I 9ans slöjdarbete kommer eleven få stora möjligheter att själv välja produkt, material och teknik. Vi startar upp terminen med genomgång där vi förkovrar oss i 1900-talets mode- och designhistoria med dess olika stilar, trender och traditioner. Eleven kommer sedan få välja vad de vill arbeta med under läsåret, vilken stil/epok och hur formspråket från den skall återspeglas i det egna slöjdarbetet.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Utgångspunkt och inspiration hämtas i nutidshistorien, det vill säga epoker och stilar under senare delen av 1800-talet fram till idag. Under hela 1900-talet avlöser stilarna varandra med allt högre interval och de påverkar de föremål vi använder i vardagen, kläderna vi har på kroppen och miljöerna runt omkring oss.

Du har möjlighet att välja material från både trä-och textilslöjd, gärna i kombination med varandra. Du kommer alltså ha tillgång till båda salarna.

Hur ska vi arbeta?

Under hösten kommer du få utforma och planera ett eget projekt inom slöjden. Du kommer få välja en epok eller stil som utgångspunkt för ditt arbete. Först ska du ta reda på vad som utmärker just denna för att sedan inspireras av den i ditt egna slöjdarbete. Hämta inspiration i bild, film eller föremål. 

Utifrån inspiration och insamling av fakta om epoken/stilen arbetar eleverna med skiss och idéprocess för att utforma ett eget slöjdprojekt. Eleven tar beslut i processen vad hen skall arbeta vidare med. Eleven bearbetar i ytterligare steg innan hen påbörjar det praktiska arbetet.

Eleven dokumenterar hela vägen alla val hen gör, fotar med Chromebook och skapar en löpande dokumentation där idé, funderingar, bilder och den skapande delen av processen är med. Dokumentation gör på Ipad och till stöd för detta arbete finns en skrivmall med relevanta frågor.

 

- Språk- och kunskapskutvecklande arbetssätt. (Se språkpolicy inklusive metoder och skrivmallar)

Använd skrivmallen och stöd när du dokumenterar och tänk på att använda slöjdspecifika begrepp, namn på verktyg, material och teknik. 

 

- IKT

Eleven använder sin Chromebook för att dokumentera sitt arbete och söka information om den valda epoken/stilen.

 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Eleven väljer själv vilken typ av produkt hen vill skapa inom arbetsområdets tema. 

 

¨Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Genom slogg , i samtal med lärare under arbetets gång och i färdig produkt visar eleven sina kunskaper. 

 

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

 

Arbetsområdet sträcker sig över hela terminen.

De första veckorna genomgår eleverna en idé process.

Eleverna arbetar sedan individuellt med sina projekt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 9
 • Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 9
 • Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  E 9
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  E 9
 • Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
  Sl  C 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  C 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  C 9
 • Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
  Sl  C 9
 • Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  C 9
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  C 9
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
  Sl  A 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
  Sl  A 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  A 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 9
 • Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 9
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  A 9
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  A 9