Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SvA Eldens hemlighet

Skapad 2016-09-30 11:12 i Gränbyskolan Uppsala
Ett arbetsområde där eleverna läser Eldens hemlighet av Henning Mankell och samtidigt diskuterar och skriver olika uppgifter utifrån bokens innehåll.
Grundskola 7 – 8 Svenska som andraspråk

Att läsa och diskutera hur det är att leva i andra kulturer och i andra delar av världen är både intressant och viktigt. I bästa fall förstår vi också varandra bättre när vi ser att vi kanske har en hel del gemensamt. Vi ska läsa en gemensam bok om Sofia, en flicka i er ålder, som lever i Mozambique. Samtidigt tränar du dig i att diskutera, läsa, skriva och du kommer att utveckla ditt ordförråd.

Innehåll

Mål

Läsa Eldens hemlighet av Henning Mankell

Återberätta och sammanfatta delar och situationer

Diskutera bokens innehåll utifrån olika perspektiv

Arbetets innehåll

Läsa och lyssna på Eldens hemlighet av Henning Mankell

Diskutera bokens form och innehåll

Skrivuppgifter som är kopplade till bokens innehåll

 

Arbetssätt och redovisningsform

Högläsning av boken

Läsa delar av boken på egen hand

Diskutera innehållet i boken 

Skrivuppgift: sammanfatta det du läst utifrån frågor

Visa din kunskap - Bedömning

Vi bedömer hur väl du kan läsa med flyt och kan använda lässtrategier, samt visar på läsförståelse.

Vi bedömer hur väl du kan göra en skriftlig sammanfattning med resonemang kring livsfrågor och omvärldsfrågor. du ska dessutom visa att du kan göra enkla beskrivningar, citat och källhänvisningar.

Vi bedömer hur väl du kan ställa frågor och framföra åsikter kring det du arbetat med.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  SvA  E 9
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussioner­ na framåt.
  SvA  E 9

Matriser

SvA
Kunskapskrav i Svenska som andraspråk

Läsa

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med
flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Genom att göra
enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse
utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra
enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk
välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Skriva
Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett
avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningarna kännetecknas av
enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt och fungerande kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Dessutom kan eleven ge
enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt
utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

Tala, lyssna, samtala
Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med
enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Eleven väljer och använder då
i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: