Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikteori år 8

Skapad 2016-09-30 11:12 i Tunabergsskolan Uppsala
Förståelsen för musiksymboler, ackordbeteckningar och grafisk notation utgör grunden för att musicera tillsammans efter givna mönster. Att ha en kunskap som vilar på ett gott gehör tillsammans med en teoretisk grund skapar goda förutsättningar att nå målen i musik. Dessutom skapar de en bred grund för fortsatt musicerande efter åk 9.
Grundskola 8 Musik
Förståelsen för musiksymboler, ackordbeteckningar och grafisk notation utgör grunden för att musicera tillsammans efter givna mönster. Att ha en kunskap som vilar på ett gott gehör tillsammans med en teoretisk grund skapar goda förutsättningar för att nå målen i musik. Dessutom skapar de en bred grund för fortsatt musicerande efter åk 9.

Innehåll

Upplägg

Under vårterminen  kommer eleverna få ett teoretiskt prov i musik. Provet kommer att ha sin utgångspunkt från gjorda föreläsningar, anteckningar.

Vid provtillfället kommer eleverna få visa sina kunskapar i grafisk notation t.ex hur man skriver en G-klav. Eleverna ska även visa grundläggande kunskaper i att läsa rytmer, taktarter och tonernas placering i notsystemet. 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
    Mu  7-9
  • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
    Mu  7-9

Matriser

Mu
Bedömningsmatris

E
C
A
Teoretiska kunskaper
  • Mu  7-9
  • Mu  7-9
Eleven visar grundläggande teoretiska kunskaper kring centrala begrepp inom musiken och använder dem teoretiskt och praktiskt.
Eleven visar goda teoretiska kunskaper kring centrala begrepp inom musiken och använder dem teoretiskt och praktiskt.
Eleven visar mycket goda teoretiska kunskaper kring centrala begrepp inom musiken och använder dem både teoretiskt och praktiskt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: