Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årsta, Ångelstaskolan, Sv: Läsning, Robinson Crusoe

Skapad 2016-09-30 11:13 i Årstaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 5 Svenska
Hela klassen kommer att läsa Robinson Crusoe. Ni kommer att delas in i läsgrupper om 4-5 elever. I dessa grupper kommer ni att läsa, träna läsförståelse, analysera och diskutera boken.

Innehåll

Förmågorna som kommer att bedömas är:

 • Läsa med flyt samt välja och använda lässtrategier,
 • Göra sammanfattningar och visa läsförståelse,
 • Tolka och resonera om texters budskap samt beskriva sin läsupplevelse.

Ni kommer att få träna på följande förmågor genom att läsa, både enskilt och högläsning i grupp. Ni kommer också att få arbeta med, reflektera och analysera boken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: