Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att vara ung i Spanien/Latinamerika

Skapad 2016-09-30 11:15 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Vi ska läsa/skriva om olika personer från Latinamerika och Spanien. Det är text om detta och en skriv/hör och muntlig uppgift som handlar om detta. Vi ska sedan öva på olika moment: Ställa frågor, Skriva en text om olika personer och debattera på spanska.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Vi ska läsa om fiktiva personer från Spanien. Vi ska sedan öva på olika moment: Ställa frågor, text/hörövning om (unga) personer i Latinamerika och debattera på spanska. Vas a conocer al pijo Martín de Madrid, y a algunos jóvenes de Latinoamérica por ejemplo Hugo

Innehåll

Beskrivning och bedömning av arbetsområdet:

Du kommer både individuellt och i grupp bl.a. träna på:

-läsförståelse
- skriva presentera egna texter. Där tränar vi på meningsskrivning och beskrivning: att böja adjektiv och repeterar presens, perfekt, gerundium och futurum. 
- muntliga övningar, bl.a lära sig att uttrycka en åsikt och debattera, berätta vad du har gjort, etc.
- hörövningar
- Inom detta område berör vi även kulturen när vi pratar om personerna på bilderna i skriv/höruppgiften. Ni kommer att få skriva liten mer om detta, som avslutning.

 

Bedömning sker kontinuerligt på lektionerna, genom individuella och gruppuppgifter, samt genom läxor och prov.

Vad kommer att bedömas?

Hur väl du uttrycker dig muntligt ( uttal, sammanhang, utvecklat och varierat språk)

Hur väl du förstår talat språk ( helhet, detaljer, hur du agerar)

Hur väl du kan anpassa språket till situation och mottagare (både i tal och skrift)

Hur väl du uttrycker dig skriftligt ( språklig korrekthet, syfte, utvecklat och varierat språk och ordförråd)

Hur väl du förstår innehållet i texter

Hur väl du reflekterar kring saker kopplade till målspråksländerna. 

 

Uppgifter

  • Arbetstid och deadlines för arbetsområdet

Matriser

M2
Översikt och bedömning

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Muntlig beskrivning
Formulera sig och kommunicera i tal.
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Formulera sig på spanska utifrån de arbetsområden vi berör.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Skriftlig beskrivning
Du ska kunna formulera dig och kommunicera i skrift.
Presentationer, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Kunna skriva en sammanhängande text om något ämne i arbetsområdet.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Hörförståelse
Förstå och tolka innehållet i talat språk.
Tydligt talat språk och texter som är beskrivande.
Förstå talat språk på spanska om välkända ämnen.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Kultur
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
Realia Visa dina kunskaper om mälspråksländerna.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Strategier i samtal
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
Kunna göra sig förstådd på spanska när du lägger fram dina argument i debatten.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: