Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Garnteknik - Virkning

Skapad 2016-09-30 11:20 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Händernas arbete! Med ett garnnystan en virknål kan man skapa textila föremål.
Grundskola 4 Slöjd
Händernas arbete! Med ett garnnystan och en virknål kan man skapa textila föremål. Att virka är en textil teknik som grundar sig på ett redskap och ett garn. Man gör maskor av garn och de kan också dras upp igen så att garnet återgår till att bara vara ett garn igen.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

 

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

 • Sl 4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter.
 • Sl 4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl 4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Sl 4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl 4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl 4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Sl 4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok.
 • Sl 4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Beskrivning av arbetsområdet:

Välj en av teknikerna.

Virkning:

Du börjar först med att göra en löpögla för att sedan att virka luftmaskor så att du får in tekniken att arbeta med båda händerna.

Du väljer vilket föremål du vill göra utifrån beskrivningar eller om du har en egen idé.

Du arbetar efter en beskrivning så att du lär dig slöjdorden, förkortningarna som finns i de olika teknikerna.

Du framställer en slöjdprodukt i virkning och slutför arbetet.

Du gör en dokumentation och en utvärdering av arbetet.

 

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma: 

Hur väl du tillverkar din figur efter instruktioner.


Hur väl du använder redskapen på ett säkert sätt.

Hur du utvecklar din figur.

Vilka beslut du gör om vad du ska göra under arbetet för att din produkt ska bli färdig, och hur du berättar om det.

Hur väl du kan berätta om ditt arbete med din virkade figur och hur du tycker att det arbetet har påverkat hur den ser ut när den är klar.

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Det är individuellt hur lång tid arbetet tar. Ca 1 - 1,5 månad.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl

 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och sticka en enkel figur utifrån instruktioner.
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
I arbetet med din figur kan du använda stickor och andra redskap på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Du kan ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: