Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MODERSMÅL DARI

Skapad 2016-09-30 11:35 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom modersmålet utvecklar eleven sin identitet och förståelse för omvärlden.
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Avsnitt 1

Kursplanens syfte

 • att lära alfabet i alfabetisk ordning
 • Att kommunicera i tal och skrift
 • Använda modersmålet för att utveckla språket och sitt lärande.
 • Uttrycka känslor, kunskaper och åsikter

Avsnitt 2

Konkreta mål

 • Kunna alfabetet i alfabetiska ordning
 • Kunna namnen på bokstäverna
 • Ljuda bokstäver till ord
 •  Läsa och förstå enkla texter
 • Skriva enkla texter som är kända till åldern
 • Stava bekanta ord
 • Lyssna och läsa på sagor,remsor och förstå innehållet
 • Delta i samtal

Avsnitt 3

Undervisning/ Arbetssätt

 • Träna modersmålets uttal i jämförelse med svenskans uttal.
 • Högläsning.
 • Träna på att uttrycka känslor och åsikter.
 • Arbeta med ord, stavning och skrivning.
 • Återberätta texter.
 • Rita bilder till texter.
 • Högtider, årstider och traditioner.
 • Enkla jämförelser mellan modersmålets och svenska alfabetet.
 • Färger.
 • Lyssna och läsa på sagor, remsor i böcker och på datorn.
 • Använda datorn enligt bokens inestraktioner ”CD”n.

Avsnitt 4

Kommer att bedöma

 • Säger alfabetet i alfabetiska ordning
 • Nämner bokstäverna
 • Läse korta och enkla texter
 • Berätta om en bild och vardagliga händelse
 • Läsa och skriva på modersmålet.
 • Tala, lyssna och samtala.
 • Uttrycka sina känslor och åsikter.
 •  

Matriser

Ml
LPP I MODERSMÅL DARI / PASHTO ÅR 1-3 H 2012- V 2013

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Du kan göra dig förstådd Du kan skriva och läsa alfabet i alfabetiska ordning
Du talar med rätt uttal och betoning Du kan uttala alfabet som det ska göras
Du deltar aktivt i en diskussion Du kan läsa och skriva utantill alfabet
Du berättar spontant om egna erfarenheter
Du återger en text
Du berättar om böcker du har läst eller hört
Du förstår enkla instruktioner och utför dem
Du förstår instruktioner och utför dem
Du förstår en instruktion i flera led och utför den
Du skriver korta texter
Du skriver enkla texter
Du skriver en berättelse om vardagliga händelser eller brättar
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du börjar tala med viss anpassning till olika syften, mottagare och sammanhang
Du talar med viss anpassning till olika syften, mottagare och sammanhang
Du anpassar ditt språk efter olika syften, mottagare och sammanhang
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Du börjar rätta ditt språk efter modersmålets språkliga strukturer
Du rättar ditt språk efter modersmålets språkliga strukturer
Du använder modersmålets språkliga strukturer på ett korrekt sätt både muntligt och skriftligt
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du läser både högt och tyst
Du läser med god intonation
Du läser och kan återberätta vad du har
Du läser åldersanpassade texter
Du läser åldersanpassade texter med förståelse
Du läser ungdomslitteratur och olika slags texter
Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden
Du talar om seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och jämför med svenska seder, bruk och traditioner
Du talar om seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och jämför med svenska seder, bruk och traditioner
Du talar om seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och jämför med svenska seder, bruk och traditioner
Du talar om skolgång i områden där modersmålet talas och jämför med skolgången i Sverige
Du talar om skolgång i områden där modersmålet talas och jämför med skolgången i Sverige
Du talar om skolgång i områden där modersmålet talas och jämför med skolgången i Sverige
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: