Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Dari/ årskurs 7-9 2016

Skapad 2016-09-30 11:37 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Pedagogisk planering Dari/Farsi årskurs 7-9 höst, termin 2016 Fram till veckan 43 jobbar vi med de arbetsområdena ” Läsa-skriva & Tala ” förhoppningsvis bidra till bättre början för hela terminen . Innehållet i planeringen kommer vi att diskutera i första veckan i början av terminen .
Grundskola 7 – 9 Modersmål

Läsa – skriva –Tala

Innehåll

Arbetsområde

Läsa – skriva –Tala

 

 

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Koppla punkter från läroplanen.

Konkretiserade mål för eleven.

Läsa och skriva

Eleverna kommer att läsa olika slags texter, så som tidningsartiklar, skönlitteratur, instruktioner osv. Samt ska eleverna börja att skriva olika sorters texter t.ex. beskrivande, instruerande, fakta argumenterande texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Tala, lyssna, samtala

Eleverna kommer att :

Få presentera era texter inför klassen eller i små grupper.

Ska föra ett samtal om varje persons text och sedan diskutera innehållet

 

Undervisning och arbetsmetoder.

Vi kommer att läsa tre olika texter, som jag delar ut till eleverna ” både individuellt och tillsammans.

I varje lektion under läsning av texterna pågår , arbeta vi med samtals frågor och skrivuppgifter som är kopplade till texterna.

Vi diskuterar texternas budskap...

Vi kommer att prata om synonymer & motsatsord och grammatiken.

Elevens kommer att återberätta muntliga och skriftliga beskrivning av olika ämne i samband med texterna

Använda digitala verktyg.

Eleven har uppnått målen när...

Jag kommer att använda formativ bedömning. Jag kommer att bedöma elevernas förmåga i vecka 43 genom att :

Elevens läs-och förståelse förmåga

Elevens deltagande i samtal om texterna och hur du resonerar över innehållet i texten

Elevens muntliga och skriftliga beskrivning av olika ämne i samband med texterna som vi kommer och ha.

Elevens skrivförmåga (skrivregel och stavning)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: