Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Thailändska åk 6Tema Blomor

Skapad 2016-09-30 11:39 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 6 Modersmål
Vi ska ge eleverna kunskaper och förmågor i språket för att använda språket i vardagsliv, förstärka ordförråd och jämföra mellan thailändska och svenska kultur, traditioner och högtider. förstärka sin identitet.

Innehåll

Syfte

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift

- använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande

- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

- läsa en text och en dikt handlar  om thailändska blommor

 

Konkretisering av målen

- samtala om och diskutera om blommorna och anknyta till deras erfarenheter.

- skriva en text sammanfattning.

- använda mobiltelefon som  hjälpmedel för att söka ordförståelse och stavning.

 

Undervisning

Eleven ska ges förutsättningar att

- läsa en text och en dikt handlar om thailändska blommor.

- använda mobiltelefon som hjälpmedel för att söka ordförståelse och stavning.

- samtala om och diskuterar om blommorna och anknyta till deras erfarenheter.

- skriva en text sammanfattning.

- öva övningar.

 

Bedömning

Jag ska bedöma din förmåga att

- formulera dina tankar i tal och skrift,

- återberätta texten du har läst,

- läsa olika  typer av texter,

- skriva  texter och sammanfattningar som följer vissa strukturella och  grammatiska regler

- kunna svara mina frågor,

- Lämna in läxorna i regelbunden

- samarbeta aktivt med klasskamerater.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: