Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Persiska 4-6

Skapad 2016-09-30 11:44 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Varje elev ska ha möjlighet att utveckla sin identitet och språkförmågan. genom att läsa en eller flera texter, ta reda på ords betydelser och svarar på frågor kring innehållet
Grundskola 4 – 6 Modersmål

 • Vi ska jobba med att förstärka ordförrådet på persiska. Synonymer och motsatser. Frukt och grönsaker, kläder, Natur och vädret.
 • Vi ska jobba med ord, korta meningar och enkla texter på persiska.
 • Vi kommer att träna på läsförståelse samt läsa hög och individuell läsning.
 • Vi ska berätta och lyssna på andra och reflektera över högtider och traditioner.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN FÖRMÅGA...

 • att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper,
 • att använda modersmålet för att kommunicera i tal och skrift
 • att uttrycka sig varierat och säkert i tal och skrift för att t.ex. berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter.

Kopplingar till läroplan

 • Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

SÅ HÄR KOMMER VI ATT JOBBA:

Vi kommer under terminen arbeta med följande arbetsområden

Dessa förmågor tränar vi genom att:

 • Att skriva enkla meningar om t.ex. dig själv, din familj, dina intressen eller en händelse.
 • Att skriva och även känna igen de vanligaste tecken/bokstäverna samt att läsa och förstå t.ex. enkla bildtexter, pratbubblor och korta meddelande.
 • Att lyssna och förstå t.ex. när någon annan berättar om sig själv, sin familj, sin skola, sina intressen.
 • Att följa en enkel instruktion, att berätta om en händelse. 
 • Att berätta om traditioner från områden där modersmålet talas.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • din förmåga att hitta i ordlistan
 • din förmåga att läsa okänd text och redogöra för innehållet.
 • Formulera dina tankar i tal och skrift
 • Återberätta en text du har läst
 • förstår vad andra säger och tex delta i samtal
 • skriva enkla texter och sammanfattningar som följer vissa strukturella och enkla grammatiska regler.
 • Lämna in läxor i tid

Matriser

Ml
Att läser, prata och skriver 4-6

kunskapskrav i åk 6

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6
C
B
A
Läsa
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier. Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med relativt gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Skriva
Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven använder då med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven använder då med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Tala
Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord-och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt ord-och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: