Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi skapar offentlig konst

Skapad 2016-09-30 11:54 i Ekdalaskolan Härryda
Grundskola 6 Bild
Offentlig konst är konst som finns tillgänglig för alla i samhället och som inte kostar något att ta del av. Offentlig konst kan vara både skulpturer, målningar och installationer av olika slag. I det här arbetsområdet ska vi skapa våra egna offentliga konstverk!

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla.

I arbetet med offentlig konst kommer du att få möjlighet att utveckla din förmåga att :

  • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
  • Skapa bilder och former med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material. 
  • Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. 

Vad ska vi arbeta med?

Bildframställning 

I arbetet med offentlig konst kommer du få möjlighet att skapa berättande bilder och former utifrån dina egna erfarenheter, åsikter och upplevelser men också utifrån hur samhället ser ut. Du kommer även få presentera ditt arbete, både under arbetets gång och i slutet när du är färdig. 

Redskap för bildframställning 

Du kommer att arbeta med olika delar för att bygga upp en bild, till exempel form, färg, yta och linjer. Vi kommer fundera på och prata om hur detta påverkar bilden och dess budskap och hur du kan använda dig av det. Du kommer även att få prova olika material och verktyg för att skapa bilder och former. Du kommer också få lära dig och öva på vad de olika materialen och verktygen heter. 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att börja med en gemensam genomgång av arbetsområdet offentligt konst. Efter det kommer du att arbeta enskilt med att skapa ett offentligt konstverk utifrån en egen idé. Under arbetets gång kommer vi att samtala om ditt arbete och du kommer också att dokumentera det via google classroom. Det färdiga arbetet kommer sedan att redovisas på ett sätt som vi kommer överens om i gruppen.

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

  • Du väljer med hjälp av mig material, tekniker och verktyg. 
  • Du är delaktig i bestämmandet kring hur vi kommer att redovisa det färdiga arbetet. 

 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Löpande under arbetets gång genom samtal och dokumentation. I slutet av arbetsområdet i form av inlämning av skiss, dokumentation och färdigt arbete. 

Kunskapskrav

Se bedömningsmatrisen.

Veckoplanering

 

Uppstart: Klass 64 vecka 10, klass 61 och 65 vecka 11.

Inlämning av skiss: Klass 64 vecka 12, klass 61 och 65 vecka 13.

Inlämning av det färdiga arbetet: Klass 64 vecka 20, klass 61 och 65 vecka 22.

Uppgifter

  • Ej namngiven

Matriser

Bl
Offentlig konst

E
C
A
Bildframställning
Jag kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Jag kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Jag kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker, verktyg och material
I arbetet kan jag använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan jag använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan jag använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande varierande och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
Dessutom kombinerar jag några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar jag några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar jag några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer
Jag kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Jag kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Jag kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Formulera och välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar jag till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera bilder
Dessutom kan jag presentera mina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan jag presentera mina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan jag presentera mina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Ge omdömen om arbetet
Jag kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Jag kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Jag kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: