Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gosémon

Skapad 2016-09-30 12:13 i Björkvallsskolan Uppsala
Björkvallsskolans mall för pedagogisk planering.
Grundskola 6 – 9 Slöjd
Gör en egen Gosémon: ett fulmonster, en Pokémonfigur eller ett annat gosmonster Gör flera stycken förresten! Det blir så charmiga och roliga och fina! De blir dessutom helt unika och är väldigt enkla och roliga att göra!

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att diskutera värdet av att tillverka egna unika föremål till skillnad mot masstillverkade. Vi kommer att diskutera vad som anses fint eller fult och varför det är så.

Du ska få tillverka ett monster med en egen personlighet som du skall berätta om. Du kommer att få lära dig några enkla tekniker och få massor med alternativ hur du skall göra. Vi kommer att lära oss hur symaskinerna fungerar.  Du ska få möjlighet att utifrån dina egna idéer designa och tillverka din egen gosémon.

 

När arbetsområdet är avslutat ska du:

 • kunna utveckla en idé och göra en skiss av din idé.
 • förstå värdet av att tillverka något eget och unikt.
 • tillverka en Gosémon med en egen personlighet.
 • kunna berätta i ord om Gosémonets personlighet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: