Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa skönlitteratur, samtala och presentera

Skapad 2016-09-30 12:14 i Björkvallsskolan Uppsala
Björkvallsskolans mall för pedagogisk planering.
Grundskola 6 – 9 Svenska
Skönlitteraturen tar oss till platser vi kanske aldrig besökt, låter oss möta och lära känna människor vi kanske aldrig annars skulle möta och genom dessa platser och möten lär vi oss förstå världen omkring oss - och oss själva - lite bättre.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Du väljer en bok som du börjar läsa i skolan och sedan läser klart hemma. I skolan går vi igenom vad en bokredovisning bör innehålla, hur du strukturerar ditt innehåll och hur du kan redovisa på olika sätt, men själva arbetet med att sammanställa och öva på din bokredovisning gör du hemma. Någon gång mellan v. 40 och 43 ska du genomföra din bokredovisning i grupp el. inför helklass. Redovisningsdag väljer du själv genom att skriva upp dig på den lista som finns uppsatt i klassrummet.

Tillsammans läser vi Nyckelbarnen av Sara Kadefors. Högläsning varvas med enskild läsning, boksamtal sker i grupp men också i par och i enskilda reflektioner. Du övar på samtalstekniker och diskuterar såväl innehåll som strukturer i texten.

När arbetsområdet är avslutat ska du ha:

- läst och redovisat valfri skönlitterär bok.

- läst och på olika sätt bearbetat innehållet i boken Nyckelbarnen.

- deltagit i samtal där du bl.a. tolkat och diskuterat, ställt frågor och framfört egna åsikter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: