👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atom- och kärnfysik

Skapad 2016-09-30 12:33 i Björkvallsskolan Uppsala
Strålning från radioaktiva ämnen är inte lätta att upptäcka, den varken syns eller känns. Ett av problemen med radioaktivitet är just att strålningen kan vara farlig och att vi inte märker av den. Det är atomkärnan som sänder ut strålningen. Olika typer av strålning är α-strålning, β-strålning och γ-strålning.
Grundskola 9 Fysik
Marie Curie föddes i Polen under knappa förhållanden. Hon hade ett häpnadsväckande minne och en stark vilja. När hon dog hade hon lagt grunden till vår förståelse av atomernas uppbyggnad – och fått nobelpriset i både fysik och kemi.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

 

Du kommer att få möjlighet att fördjupa dina kunskaper om atomernas fantastiska värld! Det kommer du att göra genom att titta på filmer som tar upp både det historiska och det nutida perspektivet, genom föreläsningar, där vi lär oss skriva användbara anteckningar och genom helklassdiskussioner. I slutet av kursområdet kommer du att skriva du ett skriftligt prov där du enskilt får möjlighet att visa vad du har lärt dig.

 • kunna förklara olika typer av spektrum
 • veta vad som menas med elektromagnetisk strålning och vilka typer av strålning som är elektromagnetisk
 • kunna redogöra för röntgenstrålar och vad de kan användas till
 • veta vad en isotop är
 • veta vad joniserad strålning är
 • kunna redogöra för α-strålning, β-strålning och γ-strålning
 • veta vad som menas med halveringstid
 • kunna redogöra för kol-14 metoden
 • veta hur radioaktiva isotoper kan användas
 • känna till olika hjälpmedel för att upptäcka joniserad strålning
 • veta vad kosmisk strålning är
 • kunna förklara fission och fusion
 • känna till vem Marie Curie var

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Fy  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Fy  E 9
 • Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
  Fy  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 9